Jaké typy pokynů využijete při tradingu? - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Jaké typy pokynů využijete při tradingu?

Jaké typy pokynů zadávají tradeři při vstupu do trhu a výstupu z trhu? V jednom z našich nedávných článků jsme psali o tom, jak probíhá realizace a exekuce příkazů na forexu. Dnes si řekneme něco o základních pokynech, které mohou tradeři zadávat ve své obchodní platformě při vstupech a výstupech. I když se to může na první pohled jako jednoduchá a jasná záležitost, využívání správných pokynů může traderovi pomoci lépe řídit riziko a money management.

Pokyn typu Market

Příkaz typu Market znamená, že obchodník zrealizuje obchod za nejlepší cenu, která je vzhledem k hloubce trhu dostupná v momentě exekuce příkazu. Tento příkaz tradeři využívají zejména v případech, kdy chtějí co nejrychleji vstoupit do trhu, případně chtějí co nejrychleji uzavřít pozici za aktuální cenu. Na volatilních trzích a na trzích s nízkou likviditou může docházet k poměrně výraznému skluzu (slippage), s tím ale musí tradeři v režimu live execution počítat. Lze jej realizovat prakticky jediným kliknutím na tlačítko buy (otevření long pozice za cenu ask) nebo sell (short pozice za cenu bid) a nejčastěji jej využívají intradenní tradeři a scalpeři.

 

Čekající pokyny

Čekající pokyny umožňují traderům vstupovat do obchodu, nebo vystupovat z obchodu na předem určených cenových hladinách mimo aktuální cenu. Díky těmto pokynům nemusí sedět při počítači a čekat, kdy cena dosáhne očekávané hladiny, která jim vyhovuje. Obchodníci mají na výběr několik druhů čekajících pokynů, které mohou kombinovat podle toho, jak to vyhovuje jejich strategii.

Pokyn typu Stop

 

 

Pokyn Stop trader zadává, když očekává pokračování současného pohybu ceny. Když tedy trader plánuje otevřít long pozici, umístí pokyn Stop nad aktuální cenu, když plánuje otevřít short pozici, umístí pokyn pod aktuální cenu. V momentě, kdy se cena dostane na tuto předem stanovenou úroveň, aktivuje se pokyn buy (long pozice) nebo sell (short pozice). Pokyn Stop prakticky aktivuje pokyn typu Market, který se realizuje za jakoukoli cenu. I v tomto případě tedy musí trader počítat se skluzy na trzích s nízkou likviditou nebo volatilních trzích.

Pokyn typu Limit

Trader zadává pokyn Limit, pokud chce realizovat obchod za lepší cenu, než za jakou se vybraný instrument právě obchoduje. Když tedy chce otevřít long pozici, zadá pokyn Limit pod aktuální cenu, tzn. cena musí nejprve klesnout pod zadanou cenu a až pak se realizuje pokyn buy. U short pozice je tomu naopak, trader zadává pokyn Limit nad aktuální cenu.

 

 

 

Pokyn Limit, na rozdíl od pokynu Stop, poskytuje obchodníkovi možnost nechat provést svůj obchod na úrovni, která je opačná než požadovaný směr trhu, ve většině případů ve prospěch obchodníka. Problém je, že k realizaci pokynu nakonec nemusí dojít ani v případě, že se cena dotkne na krátkou dobu zadané ceny. Pokud je na dané ceně více objednávek, na tradera se zkrátka nemusí dostat. Stejně jako u pokynu Stop mohou obchodníci u pokynu Limit zaznamenat skluz (kladný i záporný).

Stop Loss a Take Profit

Tyto dva pokyny uzavírají probíhající obchod na předem stanovených hladinách. Stop Loss je prakticky pokynem Stop, uzavírajícím pozici a Take Profit je limit pokynem, který uzavírá otevřenou pozici.

 

 

Stop Loss uzavře obchod, pokud se cena pohybuje opačným směrem, jakým zamýšlel trader. Jde prakticky o maximální možnou ztrátu, jakou je trader ochoten v daném obchodě akceptovat. V případě long pozice se Stop Loss umisťuje pod cenu, za kterou trader vstoupil do trhu, ale pokud se obchod vyvíjí ve prospěch tradera, později může být umístěn na libovolnou cenu pod aktuální tržní cenou, čímž si trader zajišťuje část zisku. V případě short pozice naopak.

Take Profit je cena, na které si přeje trader realizovat svůj zisk, nebo vystoupit z trhu (dokonce i když je ve ztrátě). U dlouhé pozice je tento pokyn logicky umístěn nad cenou, za níž trader vstoupil do trhu, u short pozice je umístěn pod vstupní cenou. Podobně jako je tomu u Stop Lossu, i Take Profit lze v průběhu obchodu posouvat.

Trailing Stop

Specifickým typem příkazu Stop Loss je Trailing Stop, který mohou tradeři využívat k ochraně dosaženého zisku. Na rozdíl od klasického Stop Lossu jde o pohyblivý pokyn, který se pohybuje v požadovaném směru ceny aktiva. K jeho aktivaci dochází až při dosažení předem dané úrovně zisku. Když si například trader nastaví Trailing Stop na úrovni 25 bodů, po dosažení zisku na této úrovni se posune Stop Loss na úroveň break even. Při každém dalším pohybu v požadovaném směru ceny aktiva se tento pokyn posouvá. Když si trader nenastaví Take Profit, obchod se neuzavře až do doby, kdy se cena nepohne o 25 bodů proti směru, v němž trader obchod otevřel.

 

Pokyn typu Stop Limit

Pokyn typu Stop Limit je kombinací příkazů Stop a Limit a jde prakticky o vylepšenou verzi pokynu typu Stop. Jak jsme již zmínili, u pokynu Stop hrozí na málo likvidních a volatilních trzích negativní skluzy. Pokyn typu Stop Limit tento problém řeší tím, že po dosažení hladiny Stop se aktivuje cena Limit, což je nejhorší cena, kterou je trader ochoten akceptovat. Trader opět musí počítat s tím, že pokyn se nemusí zrealizovat ani v případě, že se cena dostane na hladinu Stop, ale už se nedostane na hladinu Limit.

Platnost pokynu

Tradeři musí při zadávání čekajících pokynů počítat s tím, že k jejich realizaci nakonec vůbec nemusí dojít, protože cena se na požadovanou hladinu nedostane. Při zadávání pokynů si navíc mohou určit, jak dlouho bude jejich pokyn čekat na realizaci.

 

 

Good Till Cancelled (GTC, do zrušení) – v tomto případě platí příkaz až do doby, kdy se cena dostane na požadovanou hladinu, případně je zrušen samotným traderem.

Today, Good for the Day (GFD, dnes) – takový příkaz bude zrušen na konci obchodního dne. Trader si také může přesně určit datum a čas, kdy se má čekající pokyn zrušit, pokud nedojde k jeho realizaci.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.