Jak rozpoznat obrat trendu - FTMO
thumbnail
Obchodní systémy

Jak rozpoznat obrat trendu

Obchodujete v souladu s trendem, protože se rádi svezete s většinou trhu? Nebo se nebojíte vstupovat do trhu proti trendu ve snaze maximálně využít jeho potenciál? V obou případech se vám určitě hodí schopnost odhalit, kdy trend končí a dochází k jeho obratu.

Obchodovat proti trendu se (nejenom) na forexu obecně nedoporučuje. Většina traderů dodržuje pravidlo „trend is your friend“, protože obchodování v souladu s trendem se považuje za psychicky méně náročné. Trvání trendu nemusí být prakticky ničím omezeno a i když trend trvá dlouho a měnový pár v průběhu jeho trvání překonává dlouhodobé hladiny supportů a rezistencí, k obratu dojít nemusí. Co je drahé, může být ještě dražší, a co je levné, může být ještě levnější.

Skutečnost je ale taková, že vydržet v dlouhodobém trendu se všemi jeho korekcemi nevydrží kdokoli a většina obchodníků potenciál dlouhodobých trendů nedokáže využít. Není to ani tak problém trendového obchodování, ale spíše psychologie jednotlivců.

Mnoho traderů a investorů navíc vstupuje do trendu poměrně pozdě. To samo o sobě také nemusí být špatně, protože v průběhu trendu se na páru vytvoří několik korekcí a konsolidací, které lze využít k dobrému vstupu. Pozdní vstup však snižuje výnosový potenciál, což platí jak pro dlouhodobé, tak i pro krátkodobé tradery.

Obrat trendu - ideální vstup s vyšším rizikem

Přístup založený na obratu trendu vychází z předpokladu, že nic nemůže růst do nebe, takže každý trend jednou musí skončit. Rozpoznávání ukončení resp. obratu trendu se však nemusí hodit pouze těm obchodníkům, kteří obchodují proti trendu (vědět, kdy je vhodné vstoupit do trhu), ale i trendovým obchodníkům (vědět, kdy vystoupit z trhu). Jde vlastně o jednu z nejdůležitějších dovedností, která traderům ulehčí obchodování a může jim zajistit konzistentní profitabilitu.

Pozor na důležité fundamenty

Z hlediska fundamentů jsou hnacím motorem ke změně trendů důležité ekonomické zprávy, které mohou vést k velmi rychlé změně trendu. Problém je, že trader se na tuto změnu s dostatečným předstihem nedokáže připravit, protože za nejsilnějšími trendy často stojí překvapivé události resp. informace, které silně zahýbou trhem. V každém případě by si tradeři na vyhlašování důležitých zpráv měli dávat pozor a měli by být připraveni na ně reagovat.

V rámci technické analýzy pak najdeme několik způsobů a nástrojů, které mohou traderovi pomoct odhalit konec nebo obrat trendu. Technická analýza samozřejmě není exaktní věda, takže najít nástroj nebo způsob, který bude dávat stoprocentní výsledky, je nemožné. I přesto je však technická analýza pro rozpoznávání obratů trendu kritickým nástrojem.

Komplikovaná řešení nemají smysl

Tradeři by si také měli uvědomit, že k odhalování obratu trendu není potřeba využívat složité kombinace různých indikátorů. Ty jim v konečném důsledku mohou akorát tak zahltit graf, na němž nakonec není ani pořádně vidět samotnou cenu (jak jsme o tom nedávno psali v tomto článku). Indikátory jsou odvozené od samotné ceny, a proto jsou ze své podstaty zpožděné a k brzkému rozpoznání obratu trendu nemusí být vhodné.

Nejzákladnějším nástrojem pro identifikaci trendu jsou trendové linie, jejichž proražení by mělo vést ke změně trendu. Je to až podezřele jednoduché a tento přístup může být účinný, jak je vidět na obrázku níže. Na páru EURUSD jsme byli svědky kratšího dvoutýdenního trendu, který skončil prolomením trendové linie. K potvrzení samozřejmě pomohl i odraz od hladiny rezistence, a také vytvoření lower high, resp. patternu 1-2-3, což signál o změně trendu ještě posílilo. Konfluence více faktorů na grafu stále znamená silnější signál.

Jak je vidět na dalším obrázku, vytvořený nový klesající trend na páru EURUSD je ještě delší, jednoduché prolomení trendové linie však nemusí znamenat tak dobrou možnost, jako v prvním případě. Šlo pouze o silnější korekci, po níž však trend pokračuje dál. Trader v tomto případě neměl k dispozici konfluenci více faktorů a samotné prolomení trendové linie nemusí být dostatečně silným signálem ukazujícím na změnu trendu.

I tak jednoduchá záležitost, jakou je způsob zakreslení trendové linie, nemusí být vždy tak jednoznačná a vyžaduje si určitě zkušenosti, díky níž může trader z trendu vytěžit skutečně maximum. Na obrázku níže vidíme pár USDJPY, na němž se začátkem roku začal tvořit zajímavý trend. Začátkem února to začalo vypadat na změnu trendu a méně zkušený trader by mohl nabýt dojmu, že je načase vstoupit do short obchodu.

Při pohledu na graf o několik týdnů později je poměrně jasně patrné, že šlo spíše o výraznější korekci, která ale trend prakticky vůbec nenarušila. Šlo spíše o špatné zakreslení trendové linie tak, aby vyhovovala momentální situaci a ochotě tradera vstupovat do trhu za každou cenu. Na daném trendu je pak vidět ještě jedna podobná korekce, ani v tomto případu však nešlo o obrat trendu.

K odhalování obratu trendu může trader samozřejmě využít i další patterny a formace price action, jako jsou hlava a ramena, dvojité nebo trojité vrcholy a dna, trojúhelníky apod. V každém případě by měl trader brát ohled na makroekonomickou situaci na trzích, a při vstupech se pokusit těžit z konfluence více faktorů, které mohou sílu vstupních a výstupních signálů výrazně zvýšit.

Tradeři si snadno mohou zaměnit obrat trendu s výraznější korekcí a jak nám ukázal třetí příklad, obchodování a snaha mít pravdu za každou cenu také nemusí být vhodným přístupem při hledání obratu trendu. V tomto přístupu tak více než kdy jindy platí, že trpělivost se vyplácí a nebýt v ziskovém obchodu je lepší, než být v tom ztrátovém.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.