Jak obchodovat svíčkové formace? - FTMO
thumbnail
Obchodní systémy

Jak obchodovat svíčkové formace?

Podle dostupných historických údajů lze objev japonských svíček datovat do 18. století. Na Západě však tento koncept získal popularitu až v 90. letech minulého století, kdy jej ve své knize s názvem Japanese Candlestick Charting Techniques představil Steve Nison. V tomto článku se podíváme na základy japonských svíček a probereme nejoblíbenější svíčkové formace. Svíčkové formace jsou samozřejmě jedním ze základních pojmů technické analýzy a měly by sloužit jako doplňkový prvek technické analýzy. Obchodování na finančních trzích je složitý proces a vyžaduje důkladnou analýzu a znalost trhu.

Základy svíčkových formací

Japonské svíčky, stejně jako sloupcové grafy, dokonale popisují 4 důležité informace o ceně za určité časové období. Zobrazují ceny OHLC (open high low close), které jsou důležité pro pochopení chování a pohybu ceny s jediným malým rozdílem. Japonské svíčky poskytují více informací o "emoci" na trhu. Vlevo (zeleně) vidíme býčí svíčku. Knot směřující dolů se nazývá spodní knot nebo spodní stín a představuje nejnižší cenu. Začátek obdélníku zespodu je otevírací cena. Konec obdélníku shora je zavírací cena. Býčí svíčka je obvykle zbarvena zeleně a signalizuje, že došlo k růstu ceny.

Na druhé straně máme medvědí svíčky, které jsou úplným opakem býčích svíček. Otevírací cena je na horním konci obdélníku a zavírací cena je na dolním konci obdélníku. Tělo, které je velikostí obdélníku, nám říká, o kolik se cena zvýší/sníží. Zbarvení medvědích svícnů je obvykle standardně červené, záleží však také na preferencích každého obchodníka.

Vzory s jednou svíčkou

Svíčkové formace dělíme na býčí a medvědí. Obvykle, když se tyto formace na trhu objeví, poskytují signál, že se cena může v daném okamžiku obrátit. Samotné svíčkové patterny samozřejmě nelze považovat za absolutní potvrzení cenových předpovědí a je třeba je používat ve spojení s dalšími nástroji technické a fundamentální analýzy. Nejoblíbenější býčí svíčkové formace jsou Hammer, Inverted Hammer, Dragonfly Doji a Bullish Spinning Top. Výskyt těchto svíček po poklesu ceny naznačuje potenciální zvrat ceny směrem nahoru. Svíčky Hammer a Inverted Hammer, jak již název napovídá, mají tělo a knot ve tvaru kladiva. Dragonfly Doji má velmi krátké tělo a dlouhý knot směrem dolů a Bullish Spinning Top se malým tělem se dvěma delšími knoty nebo stíny směrem nahoru a dolů.

Medvědí formace naopak signalizují obrat ceny směrem dolů, protože k jejich výskytu obvykle dochází po růstu cen. Pokud jejich výskyt není po souvislém růstu, nejsou dodrženy podmínky, signál tedy není jasný a nelze jej považovat za platný. Nejoblíbenějšími medvědími svíčkovými formacemi jsou Hanging Man, Shooting Star, Gravestone Doji a Bearish Spinning Top. Jak vidíte, tvar formace Hanging Man a Shooting Star je velmi podobný tvaru Kladiva, nicméně jsou zde rozdíly v otevíracích a zavíracích cenách a směřování svíčky. Stejně je tomu u Gravestone Doji a Dragonfly Doji, a takjé u Bearish Spinning Top a Bullish Spinning Top.

Vzory se dvěma svíčkami

Pak máme dvojité svíčkové obrazce. Mezi býčí svíčkové patterny patří Bullish Kicker, Bullish Engulfing, Bullish Harami, Piercing Line a Tweezer Bottom. Svíčkový vzor Bullish Kicker se vyznačuje gapem, který je silnou známkou toho, že cena může směřovat v trendu směrem vzhůru. Bullish Engulfing se na grafu objevuje s býčí svíčkou, jejíž tělo je delší než u předchozí medvědí svíčky. Když se tyto svíčky objeví společně, obvykle signalizují býčí trend. Další je Bullish Harami, která začíná dlouhou medvědí svíčkou a po ní následuje býčí svíčka, která má tělo kratší než předchozí medvědí svíčka. Dále máme Piercing Line, která začíná medvědí svíčkou a open následující býčí svíčky je nižší než close předchozí medvědí svíčky. Druhá svíčka přitom musí uzavřít nad středem první svíčky. A konečně máme Tweezer Bottom. Tato svíčková formace se obvykle vyznačuje dvěma minimy na téměř nebo úplně stejné úrovni, avšak první svíčka je medvědí a druhá býčí, což znamená, že zavírací cena první svíčky a otevírací cena následující svíčky jsou na téměř nebo stejné úrovni. Obě svíčky nemají knoty směrem dolů, ale knoty na horní straně.

Pak tu máme medvědí dvojité svíčkové formace. Těmito formacemi jsou Bearish Kicker, Bearish Engulfing, Bearish Harami, Dark Cloud Cover a Tweezer Top. Bearish Kicker je velmi podobný býčímu kickeru s tím rozdílem, že je na druhé straně a vyznačuje se mezerou směrem dolů, což je silná známka toho, že cena začíná směřovat dolů. Dále tu máme Bearish Engulfing, který začíná býčí svíčkou a následuje medvědí svíčka, která má tělo delší než předchozí býčí svíčka. Následující svíčkovou formací je Bearish Harami. Tato dvojitá svíčková formace obvykle začíná býčí svíčkou, která má tělo delší než následující medvědí svíčka. Následující medvědí svíčka však otevírá a uzavírá v rozsahu těla předchozí býčí svíčky. Další oblíbenou dvojitou svíčkovou formací je Dark Cloud Cover. Začíná býčí svíčkou následující po medvědí svíčce, která otevírá výše než závěr předchozí býčí svíčky. Druhá svíčka se uzavře pod středem předchozí býčí svíčky. Poslední dvojitá svíčková formace je Tweezer Top. Charakteristika tohoto obrazce je stejná jako u formace Tweezer Bottom s tím rozdílem, že první svíčka je býčí a druhá medvědí. Obvykle nemají knoty na horní straně, ale na straně dolní.

Vzory se třemi svíčkami

Trojité svíčkové patterny jsou formace, které mají tři svícny. Když se tyto obrazce vytvoří, jsou obvykle považovány za nejsilnější náznaky dalších cenových pohybů, na rozdíl od obrazců s jednoduchými a dvojitými svíčkami, které mohou někdy poskytnout falešný signál. Nejoblíbenějšími býčími formacemi jsou Morning Star, Bullish Abandoned Baby, Three White Soldiers, Three Line Strike a Morning Doji Star. Mezi medvědími formacemi trojité svíčky máme Bearish Abandoned Baby, Three Black Crows, Evening Doji Star, Evening Star a Three Line Strike.

Závěr

V tomto článku jsme se zabývali základy japonských svíček a nejoblíbenějšími svíčkovými formacemi. Tento článek samozřejmě nelze považovat za investiční/obchodní doporučení a tyto techniky by se měly používat pouze v součinnosti s dalšími technickými a fundamentálními analýzami a nástroji. Například pokud se dolarový index chystá posílit v důsledku zvýšení úrokových sazeb ze strany FEDu, nemusí být svíčkové obrazce solidním signálem pro vstup do krátké pozice na dolarovém indexu, ale právě naopak. Možná budete chtít počkat na retracement a sledovat trend. Existují obchodníci, kteří používají techniky svíčkových obrazců jako podpůrné nástroje ke své technické analýze, nicméně jsou i obchodníci, kteří tvrdí, že nefungují a nikdy by je nevyužívali k obchodování. Japonské svíčky a svíčkové patterny používají obchodníci již stovky let, a přestože existují obchodníci, kteří přísahají, že by je nikdy nepoužili, jsou jedním ze základních konceptů technické analýzy.

 

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.