Imprint


FTMO s.r.o.
IČO: 031 36 752
Purkyňova 2121/3, 110 00, Praha, Česká republika
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 227963.
Oprávnění jednatelé: Mgr: Otakar Šuffner a Marek Vašíček
DIČ: CZ699005540

FTMO Evaluation Global s.r.o.
IČO: 092 13 651
Purkyňova 2121/3, 110 00, Praha, Česká republika
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 332660
Oprávnění jednatelé: Mgr: Otakar Šuffner a Marek Vašíček
DIČ: CZ699005540

FTMO Trading Global s.r.o.
IČO: 094 18 415
Purkyňova 2121/3, 110 00, Praha, Česká republika
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 335283
Oprávnění jednatelé: Mgr: Otakar Šuffner a Marek Vašíček
DIČ: CZ699005540

 

Otázky a právní poradenství:

Dotazy týkající se našich služeb nebo právní poradenství naleznete na naší kontaktní stránce