thumbnail
Obchodní systémy

Bratři jak se patří: Investing vs. Trading

Máme pro vás nový článek od jednoho z našich kolegů. Znáte rozdíly mezi investováním a obchodováním? Jak by mělo vypadat správné portfolio? Je lepší pouze spekulovat? Jaký je váš názor na dané téma? Na zkušenosti s obchodováním se ptát určitě nemusíme a věříme, že většina z vás obchoduje. Chystáte se i na vybudování investičního portfolia? 

Bratři jak se patří: Investing vs. Trading

Během cesty za finanční svobodou jste již určitě slyšeli slovo investování a jsem si jistý, že jste o investování slyšeli víc, než jste slyšeli o obchodování.

Ačkoli jsou tyto dva pojmy v zásadě velmi podobné, jejich přístup je velmi odlišný.

Investice a obchodování nejsou ničím jiným než jen vložení vlastního kapitálu s nadějí na zvýšení kapitálu při jeho zpětném výběru.

Důvod, proč jsem řekl „ s nadějí“, je ten, že každá investice nebo každý obchod nese určité riziko. Jelikož investice a obchodování dnes zahrnují různé měny, jsou považovány za součást finančního trhu.

Investování

Investování v pravém smyslu je většinou přístup, který je averzní vůči riziku a riziko se investor snaží co nejvíce minimalizovat. Přestože záleží na vybraném nebo sestavení investičního portfolia, většina investorů je zapojena do investičních portfolií se stabilním výnosem a nízkým rizikem.

Investice v zásadě zahrnují nákup a držení aktiva na delší časové období proto, aby investice mohla dosáhnout a nabýt na její hodnotě, která může potenciálně odepsat krátkodobé ztráty z neustálého kolísání trhů.

Investičním nástrojem může být například portfolio akcií, fondů, dluhopisů nebo dokonce nemovitostí. Investoři se spíše zajímají o výkonnost, fundamenty a budoucí výhled aktiva pro konzistentní růst, nežli vstup a výstup z “krátkodobých pozic”, protože často poplatky k nákupu a prodeji investičních aktiv jsou vyšší.

K tomu, aby investor mohl eliminovat rizika nebo udržení rizika na minimální úrovni bude investor usilovat o diverzifikaci aktiv v portfoliu.

Za diverzifikované portfolio lze považovat portfolio, ve kterém jsou zahrnuta aktiva více, nejlépe snad všech, aspektů finančního světa, jako jsou nemovitosti, hotovost, dluhopisy, akcie a fondy, apod..

Podstata diverzifikace je ta, že se investor snaží svůj kapitál rozprostřít po všech aspektech, aby se ujistili, že když jedno aktivum překoná jiné, pro investora to nebude znamenat zásadní změny a vždy bude na profitující straně.

Jelikož každá investice nese určité riziko, riziko, které by mohlo potenciálně poškodit hodnotu aktiv. Například finanční krize, recese, světová pandemie nebo jakékoli fundamenty související s finančním trhem přímo a nepřímo.

Obchodování

Na druhé straně existuje na finančních trzích další přístup k zisku, a tím je obchodování krátkodobější známé jako spekulace.

Obchodování zahrnuje častější každodenní transakce nákupu a prodeje akcií, komodit, měnových párů, kryptoměn, indexů atd.

Na rozdíl od investování lze dosáhnout zisku z obchodování na rostoucích i klesajících trzích a nezáleží na tom, zda trh vstoupil do recese nebo například svět trpí pandemií jako v současné době. Pro spekulace bude prostor i v takových situacích a dokonce mohou být příležitosti ještě zajímavější.

Ačkoli jsou investoři s 10 až 15% zhodnocením kapitálu naprosto spokojení a dost často je to opravdu povedený výsledek, obchodníci obvykle usilují o 10% zisk za měsíc, nicméně, jak již víme, s větším potenciálním ziskem je zde i vyšší potenciální ztráta. Pro tyto transakce je také velice často využívána finanční páka, která zisky ještě umocňuje. Na druhou stranu otevírá i mnohem větší dveře pro případné ztráty a je potřeba s ní zacházet opravdu obezřetně.

Další rozdíl mezi obchodováním a investováním spočívá se týká spíše technické analýzy, poměru rizika a výnosu, apod. V investování přihlížejí investoři k fundamentům, ekonomickým faktorům, výhledům do budoucna atd.

Poslední poznámka

Investice a obchodování mohou být vysoce výnosné, a protože obě “disciplíny” zahrnují určitou míru rizika a potřebných zkušeností nesmíme ani jedno brát na lehkou váhu.

V tomto článku jsme si krátce vysvětlili, že investování a obchodování jsou si navzájem velmi podobné, nicméně vezmeme-li v potaz graf, tak v obchodování se používá spíše denní, hodinový či minutový graf a v investování jde na druhé straně o měsíčním, čtvrtletním nebo dokonce ročním grafu, protože investování si zakládá na větším obrazu finančního trhu.

Jak jste si všimli, nazval jsem investování větším bratrem, protože kapitál potřebný k řádnému investování a vytvoření portfolia je mnohem vyšší než u obchodování, ve kterém jsou sice menší peníze, ale používá se finanční páka.

Investoři mají tendenci pro averzní přístup k riziku a dlouhodobé zajišťování stabilního růstu svých aktiv. Na druhou stranu, protože obchodování zahrnuje každodenní činnosti spojené se vstupem a výstupem z pozice, promítá se osobnost, zkušenosti, charakter a tolerance rizik obchodníka do stylu, který určuje, zda je obchodník ziskový nebo ztrátový.

Abychom mohli začít investovat, budete potřebovat mnohem větší kapitál a pokud začínáte budovat své bohatství od nuly, obchodování je skvělým krokem k pozdějšímu sestavení investičního portfolia a k finanční svobodě.

Mnoho obchodníků tyto disciplíny umí velice dobře kombinovat a věřím, že mnoho úspěšných se najde i mezi vámi. Přemýšlíte do budoucna o sestavení investičního portfolia i z dlouhodobějšího pohledu, nebo se chcete věnovat pouze krátkodobějším obchodům?

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.