Trading Update 25 May 2023 - FTMO
PLÁNOVANÉ ZMĚNY
OBCHODNÍCH HODIN
Buďte každý den informováni o obchodních hodinách, svátcích a harmonogramu údržby.

Trading Update 25 May 2023

Všechny časy jsou vyjádřeny v čase platformy MetaTrader (GMT+3/ CEST+1).

V souvislosti s oslavou narozenin Buddhy bude obchodování s instrumentem HK50.cash ve čtvrtek 25. května ve 22:00 předčasně uzavřeno, v pátek 26. května se s ním nebude obchodovat vůbec a v pondělí 29. května bude obchodování otevřeno ve 4:15.


Z důvodu Dne památky obětí války v USA, který připadá na pondělí 29. května, budou obchodní hodiny vybraných investičních nástrojů změněny následujícím způsobem:

  • Obchodování s US30.cash, US100.cash, US500.cash, US2000.cash a JP225.cash bude v pondělí 29. května ukončeno ve 20:00;
  • Obchodování s GER40.cash, bude v pondělí 29. května ukončeno ve 23:00;
  • Obchodování s UK100.cash bude v pátek 26. května ukončeno ve 23:00, pondělí 29. května se obchodovat nebude a v úterý 30. května bude opět otevřeno ve 3:00;
  • Obchodování s HK50.cash bude v pondělí 29. května ukončeno ve 20:30 a v úterý 30. května bude opět otevřeno ve 4:15;
  • Obchodování s kovy (XAU, XAG, XPD a XPT) bude v pondělí 29. května ukončeno ve 21:15;
  • Obchodování s USOIL.cash bude v pondělí 29. května ukončeno ve 21:15;
  • Obchodování s UKOIL.cash bude v pondělí 29. května ukončeno ve 20:30;
  • S americkými akciemi se v pondělí 29. května obchodovat nebude;
  • Obchodování s NATGAS.f bude v pondělí 29. května ukončeno ve 21:30;
  • Obchodování s USTN10.f a bude v pondělí 29. května ukončeno ve 20:00;

Vzhledem ke druhému kolu parlamentních voleb v Turecku, které se má konat 28. května, je symbol USDTRY až do odvolání preventivně nastaven na hodnotu Close Only z důvodu očekávaného zvýšení volatility v důsledku této události při otevření trhu po víkendu. Na všech platformách je proto povoleno pouze uzavírání nebo úprava stávajících pozic bez ohledu na fázi. Při obchodování s případnými již otevřenými pozicemi na symbolu se doporučuje maximální opatrnost.


V úterý 30. května dojde u instrumentu USTN10.f k rolování podkladových futures kontraktů na nové kontrakty. V zájmu usnadnění tohoto procesu a ochrany účtů před možným nedostatkem likvidity a dočasnými cenovými výkyvy jsou obchodníci bez ohledu na fázi účtu (FTMO Challenge, Verifikace nebo FTMO Account) nebo typ účtu (Normal, Swing) povinni uzavřít své pozice na instrumentu do 9:00. Obchodování bude znovu obnoveno v 10:05 téhož dne. Všechny pozice, které zůstanou otevřené po 9:00, budou uzavřeny před 10:00 za převládající tržní cenu a čekající příkazy budou zrušeny. Všechny časy jsou uvedeny v čase serveru MetaTrader (GMT+3/CEST+1).


S potěšením oznamujeme, že mobilní aplikace MetaTrader 4/5 vyvinuté společností MetaQuotes jsou opět k dispozici ke stažení v obchodu iOS App Store.


Rollover swapy podléhají pravidelným změnám a úpravám, které zohledňují rozdíly v úrokových sazbách a úpravy dividend. Pokud držíte pozice přes noc, připomínáme vám, že je vaší povinností zkontrolovat tyto swapy ve specifikaci každého investičního nástroje a podle toho upravit (pokud je to nutné) a spravovat své pozice. FTMO nenese odpovědnost za výsledky obchodování ovlivněné změnami nebo úpravami swapů.


Obchodování na párech RUB (EUR/RUB a USD/RUB) je pozastaveno od čtvrtka 24. února 2022 od 18:00 hodin času platformy (GMT+2 / CET +1) až do odvolání z důvodu rizik expozice a nízké likvidity. Symboly jsou s okamžitou platností nastaveny do režimu close-only, aby obchodníci mohli opustit své stávající pozice. Nové pozice není možné otevírat.

Situace na Ukrajině - geopolitický vývoj, sankce a trhy


Jak možná víte, na Ukrajině probíhá geopolitický konflikt a vyhlášení války doprovázené vojenskou intervencí ve východních oblastech Doněcka a Luhanska. Vývoj situace způsobuje na trzích nejistotu doprovázenou zvýšenou volatilitou u mnoha aktiv spolu s možností cenových skoků, bleskových propadů (flash crash), rozšiřování spreadů a problémů s přísunem likvidity. Obchodníkům se doporučuje, aby při obchodování v tomto období dbali zvýšené opatrnosti. Řízení rizik a ochrana kapitálu by měly být hlavním cílem každého obchodníka, stejně jako informovanost a přizpůsobení se tržním podmínkám, které mohou být nepředvídatelné nebo rizikové.


V současné době bohužel nemůžeme zpracovávat platby do Ruské federace a oblastí Doněcka, Luhanska a Krymu na Ukrajině a našim klientům z těchto oblastí, a to na základě nejnovějších sankcí uvalených v souvislosti s geopolitickým vývojem na Ukrajině. Výplaty našim klientům z/do předmětných lokalit budou možné, jakmile budou uvalené sankce zrušeny. Výplaty kryptoměn jsou zahrnuty do těchto omezení.

Be informed about every trading update & market news with our mobile app
Don't miss out on anything and get notifications directly to your phone!

Previous trading updates:

Svátek v UK, rolování kontraktů a uvedení nových soft komodit.... Read more >
Svátek v UK, rolování kontraktů a uvedení nových soft komodit.... Read more >
Rolování kontraktů a uvedení nových soft komodit.... Read more >
View all Trading Updates