Trading Update 19 Oct 2023 - FTMO
PLÁNOVANÉ ZMĚNY
OBCHODNÍCH HODIN
Všechny potřebné informace o svátcích, údržbě a dalších změnách souvisejících s obchodováním.
Vydáváno pravidelně ve čtvrtek odpoledne nebo podle aktuální potřeby v případě naléhavých událostí.

Trading Update 19 Oct 2023

Všechny níže uvedené časy jsou vyjádřeny v čase platformy MetaTrader (GMT+3/ CEST+1).


Z důvodu státního svátku Chung Yeung v Hongkongu bude obchodování s instrumentem HK50.cash v pátek 20. října ve 22:00 předčasně uzavřeno, v pondělí 23. října se s ním nebude obchodovat vůbec a v úterý 24. října bude obchodování obnoveno ve 4:15.


Z důvodu plánované údržby budou v sobotu 21. října od 10:00 do 18:00 hodin platformy MetaTrader 4 a MetaTrader 5 nedostupné k obchodování. Nezapomeňte proto své obchody řídit odpovídajícím způsobem.


Ve čtvrtek 26. října dojde u instrumentu NATGAS.f k rolování podkladových futures kontraktů na nové kontrakty. V zájmu usnadnění tohoto procesu a ochrany účtů před možným nedostatkem likvidity a dočasnými cenovými výkyvy jsou obchodníci bez ohledu na fázi účtu (FTMO Challenge, Verifikace nebo FTMO Account) nebo typ účtu (Normal, Swing) povinni uzavřít své pozice na instrumentu do 9:00. Obchodování bude znovu obnoveno v 10:05 téhož dne. Všechny pozice, které zůstanou otevřené po 9:00, budou uzavřeny před 10:00 za převládající tržní cenu a čekající příkazy budou zrušeny.


V neděli 29. října končí v Evropě letní čas. To znamená, že ve 3:00 pražského času SELČ / GMT+2 ( resp. 4:00 GMT+3) se hodiny posunou o hodinu zpět na 2:00 SEČ – GMT+1.

Upozorňujeme však, že vzhledem k tomu, že čas platformy MetaTrader (GMT+3) se změní až v neděli 5. listopadu, bude do té doby rozdíl mezi časem serveru a vaší Klientské sekce (a jakoukoli metodikou měření času) dvě hodiny od CEST+1 do CET+2. Konkrétně upozorňujeme, že pražský čas CE(S)T je ten, podle kterého se počítá maximální denní ztráta, a že po tomto datu bude novým zápisem CET.

V období od 29. října do 5. listopadu nebudou ovlivněny obchodní hodiny žádných instrumentů kromě akcií EU, jejichž čas otevření a zavření bude posunut o 1 hodinu dopředu (11:00 – 19:30 GMT+3).


 

Rollover swapy podléhají pravidelným změnám a úpravám, které zohledňují rozdíly v úrokových sazbách a úpravy dividend. Pokud držíte pozice přes noc, připomínáme vám, že je vaší povinností zkontrolovat tyto swapy ve specifikaci každého investičního nástroje a podle toho upravit (pokud je to nutné) a spravovat své pozice. FTMO nenese odpovědnost za výsledky obchodování ovlivněné změnami nebo úpravami swapů.


Obchodování na párech RUB (EUR/RUB a USD/RUB) je pozastaveno od čtvrtka 24. února 2022 od 18:00 hodin času platformy (GMT+2 / CET +1) až do odvolání z důvodu rizik expozice a nízké likvidity. Symboly jsou s okamžitou platností nastaveny do režimu close-only, aby obchodníci mohli opustit své stávající pozice. Nové pozice není možné otevírat.

Situace na Ukrajině - geopolitický vývoj, sankce a trhy


Jak možná víte, na Ukrajině probíhá geopolitický konflikt a vyhlášení války doprovázené vojenskou intervencí ve východních oblastech Doněcka a Luhanska. Vývoj situace způsobuje na trzích nejistotu doprovázenou zvýšenou volatilitou u mnoha aktiv spolu s možností cenových skoků, bleskových propadů (flash crash), rozšiřování spreadů a problémů s přísunem likvidity. Obchodníkům se doporučuje, aby při obchodování v tomto období dbali zvýšené opatrnosti. Řízení rizik a ochrana kapitálu by měly být hlavním cílem každého obchodníka, stejně jako informovanost a přizpůsobení se tržním podmínkám, které mohou být nepředvídatelné nebo rizikové.


V současné době bohužel nemůžeme zpracovávat platby do Ruské federace a oblastí Doněcka, Luhanska a Krymu na Ukrajině a našim klientům z těchto oblastí, a to na základě nejnovějších sankcí uvalených v souvislosti s geopolitickým vývojem na Ukrajině. Výplaty našim klientům z/do předmětných lokalit budou možné, jakmile budou uvalené sankce zrušeny. Výplaty kryptoměn jsou zahrnuty do těchto omezení.

Be informed about every trading update & market news with our mobile app
Don't miss out on anything and get notifications directly to your phone!

Previous trading updates:

Víkendová údržba na všech našich platformách, svátek Anzac Day, aktualizace platformy MT a aktualizace rozhraní REST API DXtrade.... Read more >
Víkendová údržba na všech našich platformách, svátek Anzac Day, aktualizace platformy MT a aktualizace rozhraní REST API DXtrade.... Read more >
Víkendová údržba na všech našich platformách, svátek Anzac Day, aktualizace platformy MT a aktualizace rozhraní REST API DXtrade.... Read more >
View all Trading Updates