Poznejte historii FTMO - FTMO
thumbnail
Blog

Poznejte historii FTMO

FTMO je přední firma působící v oboru tzv. moderního prop tradingu se sídlem v České republice. Byla založena ještě pod názvem Získej účet v roce 2015. V průběhu několika let se stala jednou z největších světových firem ve svém oboru a jednou z nejrychleji rostoucích technologických firem v regionu střední a východní Evropy.

Název firmy FTMO tvoří první písmena jmen čtyř lidí (Filip, Tomáš, Marek, Otakar), kteří pro firmu pracovali v době, kdy se společnost rozhodla expandovat za hranice České republiky. V současné době jsou ve vrcholovém managementu firmy tři z nich.

Společnost nabízí svým klientům speciální obchodní účty, které jsou připojeny na monitorovací aplikace. Obchodníci se tak mohou zlepšovat převážně v oblasti risk managementu. Aby se klient dostal do další fáze, musí projít sérií testů, za které zaplatí určitý poplatek, který se mu po splnění podmínek a s první výplatou vrátí. Klienti, kteří se k finální spolupráci dostanou, si nechávají až 90 % vygenerovaných zisků.

Historie

Společnost založili tři tehdy ještě studenti, kteří se po vlastních zkušenostech s podkapitalizací při tradingu rozhodli založit projekt, jenž by pomáhal potenciálním obchodníkům s nedostatečným množstvím finančních prostředků. Kromě toho bylo cílem pomáhat potenciálním klientům s finanční disciplínou a psychologickou stránkou věci.

V roce 2015 vznikla firma FF Trader a projekt Získejúčet.cz, který působil pouze v České republice a na Slovensku. Zakladatelé sice nezískali podporu studentského akcelerátoru na své škole a v průběhu prvního roku se objevilo nespočet technických a právních překážek, ale přesto se jim podařilo projekt rozběhnout. V roce 2016 získala firma investici, díky níž mohla rozšířit nabídku o produkty s větším objemem kapitálu.

V roce 2017 se firma rozhodla rozšířit své působení také do zahraničí pod názvem FTMO. To se nakonec ukázalo pro další rozvoj společnosti jako zásadní krok. Mnohem větší trh nabízí větší možnosti, ale také stojí za potřebou rozšiřovat nabídku produktů pro klienty a rozšířit tým.

Firma se postupně snažila zlepšovat reputaci mezi potenciálními klienty, kterým nabízela nová lepší řešení a aplikace a v neposlední řadě postupně rozšiřovala produktovou nabídku o účty s větším objemem prostředků k obchodování. Kromě toho začala nabízet své vlastní řešení na platformě MetaTrader, které je zcela nezávislé na jiných brokerských společnostech.

Zakladatelé firmy se postupně snažili rozšiřovat povědomí o projektu účastí na různých tradingových konferencích po celém světě. Vysoce konkurenční prostředí a neustálé připomínky zkušenosti klientů vedly k tomu, že firma postupně rozšiřovala nabídku svých služeb a aplikací, a zároveň zlepšovala podmínky pro své klienty, čímž se postupně stala jedničkou na trhu v oboru moderního prop tradingu, který v podstatě vytvořila.

V roce 2020 došlo ke zrušení české značky Získejúčet a došlo ke sjednocení pod jednu značku FTMO a upevnění postavení globální značky v oboru moderního prop tradingu. Potřeba udržovat kvalitu služeb na nejvyšší úrovni a přinášet stále nové a lepší služby vede k tomu, že firma v posledních letech rychle rozšiřuje tým svých spolupracovníků. Jejich počet v posledním roce překonal počet 150 a nadále se rychle rozšiřuje.

V roce 2022 se společnost přestěhovala do nových reprezentativních prostor v centru Prahy v budově komplexu Quadrio nedaleko Národní třídy. Touha neustále posouvat dopředu nejenom samotnou firmu, ale také udržovat si postavení lídra v oboru moderního prop tradingu se projevuje také na personálních nárocích. Neustále probíhá nábor nových lidí, abychom svým klientům mohli nabízet nové a kvalitnější produkty s služby. A těch není v porovnání s konkurencí vůbec málo a dočtete se o nich níže.

Ověřovací proces

V první části Ověřovacího procesu, tzv. FTMO Challenge, musí klient / potenciální obchodník ukázat obchodní dovednosti, schopnost správně řídit riziko a prokázat disciplínu. Původně trvalo obchodní období v rámci FTMO Challenge 30 dní a ve Verifikaci bylo prodlouženo na 60 dní, v rámci zlepšování podmínek pro tradery jsme se ale rozhodli nabídnout svým klientům neomezené zkušební období, čímž potenciálním traderům odpadá stres provázený potřebou dosáhnout daného výnosu v omezené době. Po splnění souboru pravidel postoupí do druhého kola, které slouží především na potvrzení toho, že obchodník je schopen dlouhodobě dodržovat pravidla obchodování a dosahovat stabilního zisku.

Produkty a služby

Společnost FTMO nabízí svým klientům několik aplikací a produktů, které si sama vyvíjí. Tento způsob nám umožňuje lépe reagovat na novinky v oboru, a zejména na změny na finančních trzích.

MetriX je inovativní webová aplikace, která obchodníkovi poskytuje ucelený pohled o tom, jak se mu daří a jaké jsou jeho celkové průběžné výsledky. Kromě statistiky a shrnutí jednotlivých obchodních dnů v něm má obchodník přístup do obchodního deníku.

Obchodní deník je určen k archivaci obchodních výsledků traderů. Aplikace má za cíl zjednodušit celý proces, kterého význam pro úspěšný trading mnoho obchodníků podceňuje. Obchodník v něm má přístup ke všem svým obchodům, které může řadit podle různých parametrů a rovněž vyhledávat konkrétní obchody podle tagů nebo čísel pokynů.

Statistická aplikace ukazuje obchodníkům smysluplné a na historických datech založené pravděpodobnosti tržního chování, které mohou využít ve svůj prospěch.

Mentor aplikace se zaměřuje na disciplínu traderů s cílem pomoci jim dosáhnout lepších výsledků. je vhodná pro všechny tradery, ale nejvíce se hodí těm, kteří mají problém s disciplínou a dodržováním základních pravidel risk managementu a money managementu. Aplikace obchodníkovi hlídá limity ztrát a počty pozic, které denně otevře a každý si tyto limity může nastavit přesně podle svých potřeb.

Vyhodnocení obchodního účtu  poskytuje nestranný pohled na obchodní výsledky klientů společnosti. Firma FTMO měla v plánu poskytovat tuto službu svým klientům už při svém založení. Jde o jeden z hlavních benefitů, který zapadá do konceptu vzdělávání obchodníků a zlepšování jejich obchodních dovedností. Některé statistiky se objevují v MetriXu i ve vyhodnocení účtu, oba nástroje se však skvěle doplňují.

Analýza tradera je určena všem traderům, kteří chtějí analyzovat celou svou historii v FTMO. Při tvorbě této aplikace jsme vycházeli z toho, že pokud má mít analýza dat při tvorbě a testování strategie smysl, je kromě kvality důležitá také dlouhodobá historie dat. V rámci Analýzy tradera má každý trader k dispozici ucelenou statistiku zahrnující všechny obchody, které prostřednictvím FTMO zrealizoval. Platí to jak pro FTMO Challenge a Verifikace, tak i pro FTMO Accounty.

Equity Simulator je aplikace, která umožňuje obchodníkovi otestovat na základě pravděpodobností svou strategii, resp. money management a risk management, který obchodník při svém obchodování využívá.

Quick Trade Manager je dalším z vylepšení obchodní platformy MetaTrader, jehož hlavním cílem je zjednodušení a zrychlení zadávání pokynů přímo v aplikaci, a také jednoduché a rychlé určení velikosti pozice při požadovaných úrovních Stop Lossu a Take Profitu.

Tradingové kalkulačky jsou určeny všem traderům, kteří potřebují mít dokonalý přehled o všech svých otevřených pozicích a chtějí seriózně řídit své riziko. Kalkulačka pipů traderovi vypočítá, kolik peněz investor riskuje při daném počtu pipů a dané velikosti pozice v předem stanovené měně. Kalkulačka marže pak tradewrovi přesně spočítá sumu prostředků na účtu, které bude potřebovat k otevření jeho pozice.

FTMO Akademie má za cíl poskytnout všem našim traderům, kteří mají zájem rozšiřovat své vědomosti, základní informace a znalosti potřebné pro pochopení finančních trhů a nástrojů, které se na nich obchodují. V FTMO jsme si totiž vědomi, že Bez dostatečného rozhledu a bez znalosti základů fungování finančních trhů totiž žádný obchodník na forexu nemá šanci uspět.

Výkonnostní psycholog nabízí podporu traderům, kteří se potýkají s psychologickou stránkou svého obchodování a poskytuje jim cenné doporučení, jak se v určitých situacích chovat. Psychologie je také jedním z přehlížených, a zároveň nejdůležitějších aspektů obchodování na forexu. FTMO tuto službu nabízí jako jedna z mála společností, které se v byznysu tradingu a prop tradingu pohybují.

Ocenění

V letech 2019 se společnosti podařilo v rámci ocenění Deloitte Fast 50 vyhrát v kategorii Rising Stars (dnes Growth Stars), která je určená pro nadějné, rychle rostoucí mladé firmy. Tenkrát ještě pod názvem FF Trader s tempem růstu 1 465 %. V roce 2020 se firmě podařilo toto umístění obhájit, už pod názvem FTMO a tentokrát s růstem 2 356 %. V roce 2021 už firma soutěžila v hlavní kategorii a podařilo se jí vyhrát s rekordním růstem 39 432 % za čtyři roky. To se ve 22leté historii soutěže předtím nikomu nepodařilo. V roce 2022 se firmě podařilo tento úspěch zopakovat a s růstem 25 255 % za čtyři roky opět získala titul nejrychleji rostoucí firma ve střední Evropě.

Začátkem roku 2023 jsme si připsali další úspěch, když jsme se probojovali do finálové pětky soutěže EY Podnikatel roku 2022 České republiky a zvítězili jsme v kategorii Technologický podnikatel roku. EY Podnikatel roku je světová soutěž pořádaná poradenskou společností EY od roku 1996 v USA a od roku 2000 i v Česku. Kritéria jsou v každé zemi srovnatelná a vítěze vybírá porota složená převážně z vítězů předešlých let.

Reference

Na závěr ještě můžeme dodat, že nejlepším ukazatelem toho, že naše snaha o co možná nejlepší produkty a služby nevychází nazmar, jsou pozitivní hodnocení našich klientů a FTMO Traderů na nezávislých hodnotících platformách typu Trustpilot apod. Zde si pak můžete prohlédnout několik rozhovorů s našimi tradery, a také několik rekordů, které se nám podařilo za dobu našeho působení na trhu dosáhnout, nebo překonat.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.