thumbnail
Obchodní systémy

Obchodování rozpětí – co dělat, když na trhu není trend

Každá strategie má silná i slabá období. Někdo s tím dokáže pracovat a slabší období přežít bez většího stresu a ztrát, někomu zase může vyhovovat, že má v zásobě více přístupů, které je schopen využívat v různých fázích trhu. V poslední době jsme zde hodně psali o strategiích využívající trend, dnes se podíváme na to, že forex není pouze o trendech.

Forex je považován za trendový trh a hodně traderů podle toho také nastavuje své strategie. Když se však vybraný trh dostane do fáze, že se na něm trendy delší dobu nevytváří a investor sleduje pouze pohyb do strany, může nastat problém. V takové době se vyplatí buďto trpělivost, nebo hledat alternativní řešení. Více přístupů dává traderovi více možností, jak na trhu vydělat.

Range trading - když na trhu chybí trend

Většina trhů se ve fázi trendu vyskytuje pouze ve 30 % času. Většina traderů navíc není schopna vydržet v obchodu po celou dobu trvání trendu. Trading v pásmu, resp. rozpětí, proto může dávat mnohým traderům smysl a je vhodnou alternativou k trendovému obchodování.

Když trh nevytváří trend, pohybuje do strany nebo v určitém pásmu. To je ohraničeno dvěma horizontálními hranicemi, které tvoří support (spodní hranice, resp. pásmo podpory) a rezistenci (horní pásmo odporu).

Range neboli rozpětí se na trzích vyskytují na konci nebo na začátku trendů, kdy se trh rozhoduje, kterým směrem se vlastně vydá. Mohou se vyskytovat i v rámci jednoho delšího trendu, kdy se trh určitou dobu nachází v konsolidaci. Na hranicích supportu a rezistencí vyhrává buď poptávka, nebo nabídka, čímž se cena pohybuje mezi úrovněmi supportu a rezistence, dokud některá strana nezíská převahu.

Jasné S/R úrovně a dobré RRR

Hlavní výhodou obchodování v rámci rozpětí jsou poměrně jasně stanové ceny pro vstup i výstup z trhu. Investor jednoduše vstupuje do trhu, když se cena odrazí od hranice supportu (long pozice) nebo rezistence (short pozice). Stop Loss pak trader umisťuje nedaleko této hranice a jako Take Profit mu může sloužit opačná strana rozpětí. Je dobré si uvědomit, že support ani rezistence nejsou dané přesnou cenou, ale jde o určitá cenová pásma a tomu je nutné přizpůsobit i money management.

Ani v rámci jednoho pásma/range se trh nepohybuje přímo, ale vytváří další S/R úrovně, na nichž pak mohou tradeři umisťovat své částečné TP apod. To platí zejména pro grafy s delším timeframem, kde se v rámci jednoho range může vytvořit několik menších trendů s několika S/R úrovněmi.

Pohyb trhu v rozpětí mohou využívat i trendoví obchodníci. Prolomení supportu nebo rezistence totiž může znamenat začátek delšího trendu, nebo pokračování trendu, který se určitý čas nacházel v konsolidaci. Rozpětí zjednodušuje investorovi určení velikosti SL a když je trend dlouhodobý a obchodník je schopen v něm setrvat, může takový obchod nabízet velmi zajímavé RRR.

Výhodou obchodování rozpětí (a je jedno, jestli trader čeká na trend, nebo obchoduje swingy v rámci rozpětí) může být i to, že není nutné využívat žádné indikátory. Obchodníci si samozřejmě mohou vypomoci nějakým indikátorem nebo oscilátorem, ale velmi dobře zde poslouží čistá price action. Úplně nevhodné jsou zde trendové indikátory, jako například klouzavé průměry.

Na obrázku níže vidíme případ, kdy se na páru EURUSD začátkem dubna 2020 vytvořilo rozpětí, v němž se pár pohyboval až do konce května. V tomto období se zde objevilo několik zajímavých možností jak směrem long, tak i do shortu.

Jak je vidět na denním grafu, po prolomení rezistence trh vytvořil poměrně silný trend, který s jednou delší konsolidací (a dalším zajímavým pásmem) vydržel až do konce roku 2020. V tomto případě tedy rozpětí z dubna a května složilo trendovým obchodníkům jako skvělý signál obratu trendu a vytvoření nové silné trendové příležitosti.

Jednou z hlavních nevýhod obchodování v rámci rozpětí může být nízký objem obchodů. Vzhledem k tomu, že na trhu není jedna „převládající“ strana (nabídka nebo poptávka), může díky nižší likviditě docházet k falešným průrazům rozpětí.

To může být problémem jak pro swingové obchodníky (zasažení SL), tak pro ty, kteří čekají na trend (falešný signál ke vstupu). V tomto případě je pak velmi důležité již zmiňované správné nastavení money managementu a risk managementu.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.