Nejznámější svíčkové formace - FTMO
thumbnail
Obchodní systémy

Nejznámější svíčkové formace

Jak zmiňoval jeden z našich traderů v článku, obchodování pomocí Price Action je jedním z nejpopulárnějších přístupů k obchodování a jeho součástí jsou právě svíčkové formace. Na internetu se dají vyhledat velmi různorodé druhy a typy svíčkových formací. Měli byste znát všechny? Samozřejmě, že ne. Vybrali jsme ty nejznámější a nejdůležitější, které byste měli znátJsou snadno rozpoznatelné podle japonských svíčkových grafů.

Co jsou japonské svíčkové grafy?

Japonské svíčkové grafy patří k těm nejpopulárnějším metodám technické analýzy.

Vyhledávání podle specifického uskupení svíčkové grafu bylo poprvé použito v 16. století při rýžových směnných obchodech.

Byly to úplné začátky technického stylu obchodování.

 

 

Vzorce ze svíčkových grafů přináší benefity pro Price Action strategii

Mezi ty největší výhody patří jejich jednoduchost a významná informační hodnota.

Po snadném pochopení grafu může trader rychle analyzovat tržní vývoj a určit, co se děje na trhu.

Mají kupující převahu nad prodávajícími, či obráceně? Nakupuje se víc, než se prodává? A můžeme očekávat, že trend bude pokračovat?

V zásadě svíčkové grafy mají tu vlastnost, že dokážou rozpoznat aktuální myšlení traderů.

Mnoho tvarů a křivek svíčkových grafů dokážou naznačit, jestli se zrovna více prodává nebo nakupuje. Typickým příkladem může být Long Day Bullish. Ten řadíme mezi ty absolutně nejjednodušší.

Long Day Bullish

 

Long Bullish Day Candlestick

 

Long Day Bullish je svíčka s dlouhým tělem tvaru obdélníku a s krátkými knoty.

Tato svíčka většinou ukazuje velkou sílu a může být signálem pro vypuknutí významného trendu.

Tradeři nepoužívají Long Day Bullish jako signál pro otevření či uzavření pozice, spíše ho používají jako souhru s jejich strategii a plánem.

Long Day Bearish

 

Long Bearish Day Candlestick

 

Long Day Bearish má opět velké tělo tvaru obdélníku s malými knoty, signalizují oslabení trhu.

Trader by měl předpokládat začátek klesajícího trendu.

Long Day Bearish jsou jednoduché. Mohou to být vaše vodítka pro předpokládaný vývoj na trhu, ale jak jsme řekli na začátku, neměli byste je používat čistě jen k tomu, že vstoupíte na trh. Mají vám pouze signalizovat aktuálně probíhající trend.

Short Bullish Day

 

 

The Short Bullish Day je rozpoznatelný tím, že se skládá z jednoho svícne malého obdélníkové tvaru s delšími knoty.

Jakou přesnou vzdálenost musí mít obdélníkový tvar, abychom je poznali? To nelze zcela určit. Nejlepší je, se rozvážně podívat a přezkoumat vaše historická data a porovnat je s aktuálním vývojem.

Neměli byste je používat pro vstup na trh.

Short Bullish Day je typický svou velikost a naznačují skutečnost, že cena zůstala v rozsahu obchodního období a brzy můžeme očekávat její růst.

Můžeme je najít v mnoha grafových formacích, kde jsou trendy růstu významné.

Short Bearish Day

 

 

Opakem je Short Bearish Day.

Měl by mít podobný rozsah jako jeho opačný kolega.

Měli byste vždycky počkat až ho uvidíte v širším kontextu a v delším časovém období a přemýšlet, čeho se v tuto chvíli snaží kupující a prodávající dosáhnout za současných podmínek na trhu.

Bullish Marubozu

 

 

Jednoduše rozpoznatelná a velmi významná svíčka, která se nazývá Marubozu.

Často na něj narazíte a snadno ho rozpoznáte.

Mé velmi dlouhé obdélníkové tělo bez knotů.

Ukazuje nám očividný fakt, že nakupující vstupují na trh.

Můžeme vám doporučit dvě strategie, jak s takovým tvarem grafu pracovat:

  • Pokud ho zpozorujete v růstovém trendu, pravděpodobně bude rostoucí trend pokračovat.
  • Pokud se objeví v klesajícím trendu, je pravděpodobné, že se vrátí k růstovému trendu.

Bearish Marubozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearish Marubozu má stejné využití jako jeho předešly kolega, ale obráceně.

  • Pokud se Bearish Marubozu objeví v klesajícím trendu, je pravděpodobné, že bude pokračovat.
  • Jestli se objeví v růstovém trendu, je pravděpodobné, že dojde k otočení trendu.

Když zkušený trader vidí Marubozu, využije svých indikátorů, srovná ho s ostatními vzory grafů ze svého portfolia a využije podpůrný software, aby si situaci potvrdil.

Bullish Closing Marubozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Bullish Closing Marubozu nalezneme jen malou změnu ve spodní části těla. Máme zde malý knot, který předpokládá, že jsme měli menší množství prodávajících, co se snažili vstoupit na trh, ale kupující byli silnější.

Když se tento jev objeví, signalizuje postupný růstový trend a předpokládá jeho pokračování.

Jelikož nám skutečnost ukazuje, že jsou kupující silnější, tak můžeme tvrdit, že spíše cena poroste.

Bearish Closing Marubozu

 

 

Opět opakem je Bearish Closing Marubozu, což je svíčka s velkým dlouhým obdélníkovým tělem ale malým knotem na vrchu.

Jsou dvě místa, kde byste měli sledovat Bearish Closing Marubozu.

V klesajícím trendu signalizuje, že trend bude pokračovat a zároveň v trendu, který je hodně nejasný, můžeme očekávat začátek mírného poklesu.

Bullish Opening Marubozu

 

 

I když Bulish Opening Marubozu má malý knot na vrchu dlouhého obdélníkového těla, je to velmi významný signál na trhu.

Ukazuje skutečnost, že kupující jsou daleko silnější než prodávající, a přestože se utkali v boji s prodávajícími, mají hodně navrch a cena pravděpodobně poroste.

Bearish Opening Marubozu

 

 

Bearish Opening Marubozu signalizují důrazné přesvědčení prodávajících o silném postavení na trhu.

I když je na dlouhém těle malý spodní knot, můžete si všimnou boje o nižší cenu.

Bearish Opening Marubozu značí v klesajícím trendu jeho pokračování a v růstovém trendu jeho možné otočení.

Spinning Top

 

 

Spinning Top řadíme mezi neutrální svíčky. Tím myslíme, že i když je uzavřen u grafu Bearish nebo Bullish, zajímá nás pouze místo, kde se cena uzavřela.

Její tvar je typicky tvořen z dlouhých knotů z obou stran a velmi malého těla ve středu.

Signalizuje nerozhodnost na trhu a řadíme ho do obecných pravidel tak, že pokud ho zpozorujeme ve formacích grafů, kde je značný odpor proti aktuálnímu trendu, hrozí, že na krátkou dobu bude pokračovat proti trendu.

Naopak pokud se objeví v růstovém nebo klesajícím trendu, kde nic nenaznačuje tomu, že existuje odpor proti stávajícímu trendu, je pravděpodobný dlouhodobější zvrat proti aktuální trendu.

The Doji Candlestick

 

 

Doji je velmi podobný předchozímu grafu a značí nerozhodnost na trhu.

Můžeme ho poznat díky opravdu malému tělu s krátkými knoty z obou stran.

Často ho najdeme na vrcholu aktuálních trendu a považujeme ho jako zvrat pohybu proti aktuálnímu trendu. Existují proto daleko složitější formy grafu Doji, který obraty signalizují.

Ačkoliv je Doji nerozhodný tvar, existují tři základní varianty, jak onu skutečnost na trhu pochopit a rozhodnout se.  Ty nám pomohou použít chytřejší obchodní rozhodnutí. Existují proto Doji Long-Legged, Gravestone Doji a Dragonfly Doji.

Long-legged Doji

 

 

Long-legged Doji je velmi podobný Spinning top svíčkovému grafu.

Při jeho srovnání s Doji můžeme jasně vidět, že se jedná o velmi dlouhé knoty a dramaticky malé tělo.

Podobně jako Spinning Top signalizuje nerozhodnost na trhu a možný obrat.

Gravestone Doji

 

 

Gravestone Doji je jeden z typů bearish svíček.

Ukazuje nám fakt, že se kupující snažili vstoupit na trh, ale prodávající důrazně ukázali svou velkou převahu a cenu srazily zpátky.

V růstovém trendu nám ukazuje, že se trend pravděpodobně otočí.

V klesajícím trendu nám naznačuje jeho pokračování.

Dragonfly Doji

 

 

Dragonfly Doji patří mezi bullish svíčky.

Ukazuje nám zase situaci, kdy se prodávající snažili vstoupit na trh, ale kupující je dramaticky převálcovali svou silou, aby posunuli cenu nahoru.

V klesajícím trendu nám Dragonfly Doji ukazuje, že je trh připraven k obratu.

V růstovém trendu nám zase ukazuje jeho pravděpodobné pokračovaní.

Bullish Engulfing

 

 

Bullish Engulfing nám pro změnu ukazuje dvě svíčky vedle sebe. Je to první složitější graf, který známe.

Skládá se z malé červené bearish svíčky na levé straně a z druhé zelené bullish svíčky na straně pravé.

Velká zelená svíčka musí svou velikostí pohlcovat tu červenou.

Pravidlo říká, že když se něco takového objeví, tak bullish svíčka má převahu nad bearish svíčkou a to tak, že bullish svíčka musí být otevřena níž něž minimum bearish svíčky a uzavřena výš než maximum bearish svíčky.

Pokud se objeví před bullish svíčkou alespoň další 4 takové menší bearish svíčky, signalizují obrat trendu.

Bearish Engulfing

 

 

Naopak Bearish Engulfing je tvořen malou zelenou svíčkou vlevo a velkou červenou napravo.

Pravá svíčka musí úplně pohlcovat svou velikostí svíčku na levé straně.

Pravidlo zní, že bearish svíčka musí být obchodována na vyšší úrovni, než je maximum bullish svíčky a musí se zavírat pod nejnižším bodem bullish svíčky.

Tímto se signalizuje konec růstového trendu.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.