Jaký je rozdíl mezi proprietary tradingem a novodobým prop tradingem? - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Jaký je rozdíl mezi proprietary tradingem a novodobým prop tradingem?

Význam proprietary trading byl v minulosti používán pro označení praktiky, kdy banka nebo jiná finanční instituce investuje na vlastní účet, s vlastními prostředky. Dnes je stále častěji rozšířenější jiná alternativa, tzv. „moderní“ forma prop tradingu. 

Tradiční proprietary trading je pro finanční instituce velmi zajímavým způsobem, jak zvyšovat své zisky a dosahovat mnohem větší výnosy v porovnání s provizemi, které jim plynou pouze z obchodování pro klienty. Přestože se po finanční krizi  v letech 2007 - 2008došlo k významnému omezení možností proprietary tradingu zejména u bank, jde stále o poměrně výnosnou činnost, která společnostem přináší zajímavé zisky.

Lákavá nabídka

Stejně tak jde stále o atraktivní příležitost pro tradery, kteří chtějí působit na finančním trhu a nemají přístup k dostatečně velkému kapitálu. Vidina zázemí velké společnosti, možnost obchodování se skutečně velkými objemy peněz a přístup k nástrojům a informacím, k nimž běžný obchodník nemá šanci se dostat, je lákavá pro mnoho potenciálních traderů. Vzhledem k tomu, že jde o vysoce konkurenční prostředí orientované na zisky, však není jednoduché práci ve firmě zabývající se proprietary tradingem získat. Firmy mají na své potenciální zájemce poměrně vysoké nároky.

Nic není zadarmo

Investiční společnosti, které metody proprietary traingu využívají, neposkytnou a ani nemohou poskytnout peníze na obchodování jen tak někomu. Jelikož je dnes finanční trh poměrně výrazně regulovaný, instituce často kladou na zaměstnance, kteří jejich jménem provádějí obchody, velmi přísné nároky. Tito zaměstnanci často musí složit zkoušky k získání určitých osvědčení, musí mít vyšší vzdělání nebo absolvovat psychologické testy. Bez splnění těchto požadavků, jež není snadné absolvovat, a které mohou stát i nemalé finanční prostředky, nemůže potenciální obchodník vykonávat činnost tradera ve firmě, které se proprietary tradingem zabývá.

Uchazeči o místo tradera musí navíc disponovat určitou historií, resp. měli by být schopni se prokázat dosavadními výsledky obchodování. Na finančním trhu jsou zisky až na prvním místě a firmy většinou nemají velký zájem o lidi, kteří nemají s obchodováním zkušenosti. Pokud je obchodník schopen prokázat dostatečně dlouhou historii dobrých obchodních výsledků, může být pro tradingovou firmu zajímavý.

Nároky jsou vysoké

Kromě toho firmy vyžadují od svých uchazečů poměrně široké znalosti z fungování finančních trhů, ale také matematiky, statistiky, teorie pravděpodobnosti a mnoha jiných odvětví, které na první pohled nesouvisí  s tradingem. Mnoho proprietary tradingových firem dnes využívá složité strategie a přístupy, které nemusí vyhovovat každému traderovi.

Ani samotné přijetí na pozici tproprietary tradera nemusí znamenat, že má obchodník vyhráno. Jde o silně konkurenční prostředí, kde se hodnotí pouze úspěch. Trader se musí vypořádat se stresovým prostředím a musí počítat s tím, že zejména na začátku to pro něj může být velmi složité. Obchodníci ve firmách jsou hodnoceni podle výsledků, a rozdělení zisků mezi obchodníka a firmu může být pro tradera poměrně nevýhodné, takže se může stát, že trader zakončí měsíc s podprůměrnými příjmy.

Moderní prop trading

Zajímavou alternativou ke klasickému proprietary tradingu je v poslední době nabídka prop tradingových firem, mezi něž patří i FTMO. Tyto firmy nabízí potenciálním traderům možnost zjistit, zda mají na to, aby se stali skutečnými obchodníky, avšak bez některých omezení, která jsme zmiňovali výše.

Moderní prop tradingové firmy jsou společnosti, jejichž cílem je vyhledávat začínající obchodníky a poskytovat jim nástroje, vzdělání a prostředí pro experimentování s jejich tradingovými schopnostmi.

Za tímto účelem si moderní prop tradingové firmy vyvinuly každá svůj vlastní způsob, jak objektivně identifikovat a vzdělávat potenciální obchodníky z řad zájemců o trading, a to bez rizika finanční ztráty ze strany klientů. Během tohoto kurzu klienti získají přístup k online vzdělávacím programům a analytickým aplikacím a k online platformě, která umožňuje simulované obchodování s různými finančními nástroji. To pomáhá prop tradingovým firmám identifikovat klienty s nejlepším potenciálem pro obchodování na reálných trzích.

U prop tradingové firmy, jako je FTMO, se stačí zaregistrovat, vyzkoušet Ověřovací kurz a klient může začít experimentovat s obchodováním s požadovanou fiktivní velikostí účtu. Není potřeba dokládat žádnou tradingovou historii, důležité jsou pouze aktuální výsledky.

Za málo peněz hodně muziky

Ani zde to samozřejmě není zadarmo, podmínky jsou ale všem předem jasné a poměrně jednoduché. Klient zaplatí menší poplatek, který mu bude vrácen v případě, že dosáhne na první výplatu, pokud se mu podaří splnit podmínky Ověřovacího kurzu.

Největším benefitem pro klienta je samozřejmě možnost vyzkoušet si obchodování bez rizika ztráty reálných peněz a s různou velikostí účtu. Na FTMO Accoutnu má klient k dispozici až 200 000 USD fiktivního kapitálu, což už je suma, s níž má trader možnost vydělat si měsíčně velmi slušné peníze.

Volnost při obchodování

Velkou výhodou pro většinu klientů je nezávislost, kterou jim využívání služeb prop tradingové firmu nabízí. Od klientů se nevyžadují žádné specifické strategie a může využívat i automatické obchodní systémy. Samozřejmostí je také poměrně široký výběr investičních nástrojů, z nichž si určitě vybere každý. Pro mnohé začínající tradery je výhodou také fakt, že mohou zkoušet obchodovat odkudkoli.

Hlavní podmínkou, na níž si musí dávat klient pozor, jsou pravidla risk managementu a Pravidla obchodování ve formě maximální ztráty a maximální denní ztráty. Tyto podmínky nutí klienty využívat služeb FTMO zodpovědně a pomáhají jim ve zlepšení disciplíny, které je pro konzistentní trading také velmi důležitá.

U FTMO má klient navíc velmi dobrý servis v podobě zákaznické podpory až v 18 jazycích. Jelikož víme, že psychologie je v tradingu velmi důležitá, svým klentům s FTMO Accountem nabízíme také služby výkonnostního psychologa, který jim může pomoci k dosažení ještě lepších výsledků.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.