thumbnail
Psychologie obchodování

Jak na motivaci a stanovování cílů

Další článek týkající se psychologie obchodování bude na téma motivace. Řekneme si v něm něco o samotné motivaci, co dělat když nám motivace chybí a jak se vypořádat se stanovováním svých cílů.

Na začátek tohoto článku vás poprosím o zamyšlení se a zodpovězení následujících otázek:

Jaké jsou poslední úspěchy, na které jsem hrdý?

Co mě v životě pohání nejvíce?

Co mi chybí k dosažení mých cílů?

Jak se budu cítit, pokud nenaplním svá očekávání?

Když si večer jdu lehnout, těším se na další den?

Jak jste asi správně odhadli, v tomto článku se zaměříme na motivaci a stanovování cílů a na příkladu si ukážeme jak cíle stanovit v praxi.

Co je motivace

Začneme tím, co je motivace. Motivace je hybná síla psychického charakteru, která uvádí do pohybu lidské chování a činnost. Je to přesně to, co nás přiměje ráno vstát z postele, to co nás pohání v našem každodenním životě. To co nám pomáhá jít si za našimi sny. Téměř nikdy nejsme motivováni pouze jedním motivem, ale vždy komplexem motivů. Kdy je tedy motivované jednání spuštěno? Pokud je motiv dostatečně silný, pokud pravděpodobnost dosažení cíle je vysoká a pokud hodnota cíle je uspokojující.

Jak se tedy stane, že chybí motivace? Mezi základní příčiny patří nedostatečně inspirující cíle a nízké sebevědomí po utrpěných porážkách. Na sebevědomí se zaměříme v budoucnu, teď si ukážeme jak správně nastavit cíle.

Stanovení cílů

Cvičení: Zamyslete se, jaké jsou vaše cíle, zda máte jeden nebo jich máte několik. Zda jste si je někdy napsali na papír nebo je máte jen ve své hlavě.

Co je tedy nejdůležitější u stanovování cílů?

Je důležité, aby byly výzvou, ale zároveň reálné. Nejlepší jsou takové cíle, které mírně převyšují vaši aktuální úroveň - tedy inspirují k tvrdé dřině a pokud se budete soustavně věnovat jejich plnění, jsou dosažitelné. .

Každý cíl je potřeba si zapsat. Pokud si totiž něco zapisujeme, myšlenka se mění na konkrétní formulaci a nehrozí, že za 2 vteřiny tato myšlenka zmizí. Pokud si vaše cíle zapíšete, budete je mít na očích pořád a bude vás to více motivovat k jejich plnění. U zapsaných cílů je i mnohem jednodušší průběžná pravidelná kontrola a vyhodnocení.

Cíle by měly být rozvrhnuty na denní, měsíční, roční.

Je potřeba rozlišovat postupné, výkonové a výsledkové cíle. Postupné cíle se zaměřují na zlepšování techniky, strategie, tedy to jak moc se v tradingu vzděláváme a jak přemýšlíme nad námi zvolenou strategií. Výkonové cíle jsou dle názvu zaměřené na výkon, tedy na to, jak se chováme a jak přemýšlíme během jednotlivých obchodů, zjednodušeně to jak zvládáme technickou a psychologickou stránku obchodování dohromady.

Výsledkové cíle kladou důraz na finální výstup, tedy to čeho chceme dosáhnout. Zaměřují se na dlouhodobé zisky v obchodování. Výsledkové cíle mohou zvýšit krátkodobou motivaci v době, kdy člověk aktivně neobchoduje. Zaměření se na výsledkové cíle před nebo během obchodování často vede ke zvýšení úzkosti a nepodstatným, rozptylujícím myšlenkám. Výkonové a postupné cíle jsou důležité, jelikož mohou být stanoveny a upravovány přesněji než výsledkové cíle.

Kombinace všech cílů (postupných, výkonových, výsledkových, krátkodobých a dlouhodobých) může přinést mnohem lepší výsledky než stanovení pouze jednoho typu cílů.

SMARTER

Každý cíl ať už výkonový, postupný či výsledkový by měl být stanoven podle principu SMARTER. Mnozí z vás určitě znají SMART cíle, ale v posledních letech byly přidány další dva principy. Co tedy tato písmena znamenají konkrétně:

S – specific – konkrétní, specifický

M – measurable – měřitelný

A – achievable/acceptable – dosažitelný, přijatelný

R – realistic – realistický

T – timely/trackable – časově ukotvený, sledovatelný

E – evaluated – vyhodnocený, tedy průběžná zpětná vazba

R – rewarded – odměněný, tedy odměněný nejen kladný výsledek, ale i snaha a úsilí s tím spojené

Cíle by měly být zaznamenávány systematickým způsobem, uchovány na viditelném místě a průběžně vyhodnocovány, případně upravovány. Nikdy se nezapomeňte odměňovat za snahu a energii vloženou do splňování cílů.

Spousta teorie, nicméně co to znamená v praxi? Ukažme si na příkladu. Cíl většiny obchodníků je být dlouhodobě profitabilní a mít svobodu s tím spojenou. To je ale pouze cíl výsledkový, chybí zde cíle postupné a výkonové. Je tedy potřeba je stanovit. V tomto případě by cílem postupným mohly být kurzy absolvované v rámci času vyhrazeném na vzdělávání, ale je potřeba cíl upravit tak, aby byly dodržené principy SMARTER. Tedy je potřeba konkrétně určit, jaké kurzy absolvujeme, kdy je absolvujeme, čeho tím chceme dosáhnout, co konkrétně se chceme naučit, za jaký časový úsek a následně vyhodnotit, zda po absolvování kurzu umíme vše, co jsme se chtěli naučit a odměnit se za úsilí věnované tomuto cíli. Příklad výkonového cíle by bylo například zlepšení koncentrace během obchodování. Ale opět tento cíl je příliš obecný, je potřeba si jasně stanovit, jak dosáhneme zlepšení koncentrace, jakou metodu ke zlepšení koncentrace použijeme, kolik času tomu denně věnujeme, po jakém časovém úseku vyhodnotíme, zda se lépe soustředíme a jaká budou kritéria pro zhodnocení našeho soustředění.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.