Co je trh a proč se hýbe? - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Co je trh a proč se hýbe?

Pokaždé když jsme svědky nějakého většího pohybu na trzích, hned se objevuje spousta expertů, kteří tyto pohyby odůvodňují. „Trh reagoval na tyto fundamenty.“ „Trh reagoval na tuto technickou analýzu.“ Vysvětlení se vždy liší. Co ale zůstává stále stejné jsou základní pravidla nabídky a poptávky, které by měl každý trader znát. V tomto článku si vysvětlíme základy obchodování orderflow a ukážeme si, jak v praxi vydělat na specifických pohybech ceny.

Co je trh a proč se hýbe?

Trh je reklamní mechanismus a vše co dělá, je že nabízí obchodníkům cenu. Ti se dále rozhodují, jestli je pro ně cena na férové hodnotě nebo ne.

Jediný účel trhu je zprostředkovat obchody mezi nakupujícími a prodávajícími, kteří se snaží najít férovou hodnotu.

Díky těmto obchodům se trhy neustále pohybují mezi fázemi, které známe jako trend anebo range.

Poměrně častá chyba v trendovém trhu je myšlenka, že v daný moment je na trhu například víc nakupujících než prodávajících.

Toto tvrzení ale není úplně pravdivé. Vzhledem k tomu, že pro každého nakupujícího musí být i prodávající.

Když jdou trhy směrem vzhůru, není to tím, že je víc prodávajících než nekupujících, ale protože nakupující jsou více agresivní než prodávající.

 

 

Může se to zdát jako malý detail, ale ve skutečnosti tento fakt hraje klíčovou roli ve správném chápání velkých pohybů.

Vše, co jsme si řekli je součástí teorie aukce. Teorie aukce dobře vysvětluje proč se trhy pohybují, ale nezachází do detailů mikrostruktury trhu a co tyto pohyby způsobuje.

Volume, Likvidita a Volatilita

Teď když jsme si vysvětlili základní principy trhu, můžeme se podívat na mikrostrukturu trhy a jak pohyby na trzích vznikají.

Volume, likvidita a volatilita jsou klíčové faktory, kterým musíme rozumět abychom pochopili proč se trhy pohybují. Pojďme se na ně tedy podívat.

Volume

Volume reprezentuje počet zobchodovaných exekucí. I přes to že je Forex OTC (over-the-counter) trh, který volume nezobrazuje, vše co nám stačí vědět je, že termín volume používáme pro pozice, které byly skutečně zobchodované na trhu.

Vysoký volume = velký počet zobchodovaných pozic, ve většině případů způsobí pohyb na trhu.

 

 

Pro lepší pochopení se můžeme podívat na footprint graf EURUSD (futures kontrakt 6E), který zobrazuje zobchodované bid a ask pozice.

Čísla na levé straně zobrazují prodávající, kteří snížili poptávku, čísla na pravé straně nakupující, kteří zvedli nabídku.

Všechny tyto pozice, které na footprint grafu vidíme, byly na trzích zobchodovány.

Likvidita

Pozice, které nebyly na trhu zobchodovány, známé jako limit orders, nazýváme likviditou. Tyto pozice, které jsou zobrazeny v orderbooku, můžeme vidět jako „reklamu“ pro obchodníky.

 

Příklad DOMu zobrazující likviditu trhu.

 

Příklad DOMu zobrazující likviditu trhu.

Každý obchodní instrument má jinou likviditu. Likvidita trhu určuje, jak moc se daný trh hýbe. Likvidní trhy jsou většinou pomalejší, nazývají se také „tlusté trhy“. „Tenké trhy“ mají likviditu nízkou a mnohem častěji na nich vidíme velké trendové pohyby.

Volatilita

Volatilita měří fluktuaci ceny. Abychom věci nekomplikovali, velká volatilita znamená velké pohyby na trhu. Malá volatilita znamená pohyby malé.

Jaký je vztah mezi Volume, Likividout a Volatilitou?

Malý volume + velká likvidita = malá volatilita

Spousta traderů má limit ordery v orderbooku, ale zájem tyto ordery zobchodovat je malý. Trhy se pohybuje velmi málo.

Velký volume + malá likvidita = velká volatilita

Agresivní účastníci na trhu vstupují do pozic a protistrana nenastupuje proti nim = velké pohyby na trhu.

Malý volume + malá likvidita = střední volatilita

Nakupující i prodávající se shodují na ceně = trhy se pohybují v rovnováze.

Jak na tomto všem můžeme profitovat?

Teď už známe různé stavy trhu. Na kterých z nich se podlé vás dá nejlépe profitovat? Samozřejmě na té s velkou volatilitou.

Nejlepší možnosti na trzích se vyskytují při signifikantních změnách nabídky a poptávky způsobené změnou v order booku. Jinými slovy, když agresivní nakupující/prodávající vstupují do trhu a způsobují signifikantní pohyby na trhu z důvodů malé snahy proti strany je zastavit.

Při agresivních pohybech trhy za sebou často nechají gapy v likviditě. Tyto gapy můžeme rozpoznat jako svíčky které mají silné momentum a mění současnou strukturu trhu.

 

 

Jak můžete vidět v příkladu na ropě, při použití volume profilu, vidíme jasnou absenci volume při pohybu směrem dolů (tato oblast se také nazývá low volume node).

Nejdůležitější je ale fakt, že při návratu ceny se nám naskytne příležitost vstoupit do short pozice poté co cena vyplnila gap v likviditě.

Zajímá vás, proč tomu tak je? Pojďme se na to podívat.

Velcí obchodníci, kteří tyto pohyby způsobují musí být opatrní, pokud si vstup do trhu řádně nerozmyslí, může je potkat slippage anebo front run jejich pozic.

Do trhu proto musí vstupovat v oblastech kdy trhy konsolidují. Na těchto místech najdou totiž odpovídající množství pozic, které budou sloužit jako protistrana jejich obchodu.

I přes to, že se nachází v příznivých podmínkách, nemohou odhalit jejich pozice v orderbooku, protože by ostatní hráči začali vstupovat do obchodů před nimi.

Z tohoto důvodu používají opakovaně stejné úrovně nabídky a poptávky a postupně budují své pozice.

Závěrem

Pokud uvidíte trh konsolidovat, je načase začít dávat pozor, obzvlášť když je konsolidace proražena velkým pohybem.

Jelikož velcí hráči obvykle obchodují na základě dlouhodobých fundamentů, vyšší časové rámce bývají v tomto případě trochu spolehlivější.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.