thumbnail
Psychologie obchodování

Chcete lepší výsledky? Zkuste to po malých krůčcích

Obchodování na forexu není jen o otevírání a uzavírání pozic v zisku nebo ve ztrátě a počítání úspěšných a neúspěšných obchodů. Je to nikdy nekončící proces vzdělávání a zlepšování se, jehož cílem je konzistentní profit. Dnes si řekneme něco o metodě, která z vás postupnými kroky může dostat to nejlepší, co ve vás je.

Většina traderů využívajících svíčkové grafy moc dobře ví, že tento, dnes nejčastěji využívaný typ grafu v technické analýze, vznikl v Japonsku. Málokdo však ví, že v zemi vycházejícího slunce vznikla i metoda, která, stejně jako svíčkové grafy, může traderům v dlouhodobém horizontu velmi výrazně pomoci v dosahování lepších výsledků.

Kaizen – postupné zlepšování

Tato metoda se nazývá Kaizen, což v překladu znamená „zlepšení“ nebo „změna k lepšímu“. Vznikla v Japonsku po druhé světové válce a jde o myšlenku malých, postupných úprav a změn, které ve měly za cíl ve firemním prostředí zvýšit efektivitu, zlepšit kvalitu a omezit mrhání zdroji.

Tyto neustálé malé změny by však neměly být dočasné, ale měly by se stát součástí firemní kultury, přičemž do tohoto procesu by měli být zapojeni všichni zaměstnanci. Koncept pak byl založen na principu PDCA, tedy Plan-Do-Check-Act, který zahrnuje postupné plánování, zavedení nových postupů, kontrolu a přizpůsobení. Výsledkem metody Kaizen by tak nakonec mělo být kontinuální zlepšování kvality a zvyšování efektivity, přičemž se zároveň snižují náklady a zvyšuje se schopnost přizpůsobovat se změnám.

Kaizen a trading

Přestože byla tato metoda původně aplikována na firemní prostředí, je velmi dobře využitelná i v prostředí tradingu. I trading lze totiž považovat za neustálé zdokonalování se, vylepšování svých dovedností a učení se z vlastních chyb. Stejně jako u velkých firem, ani u tradera není velmi efektivní, když se po několika nepovedených obchodech rozhodne překopat svou strategii skrz-naskrz.

Takové revoluce je totiž zbytečná. Každá strategie by měla počítat s obdobím, kdy se nedaří a měla by počítat se sérií ztrát, kterou dokáže, v souladu s pravidly risk managementu, v pohodě zvládnout.

Mnohem účinnější se tak může ukázat přístup, kdy trader dělá zdánlivě malé změny, na první pohled nepodstatné. V kontextu celku ale mohou přinést zlepšení celkové a dlouhodobé profitability doslova o parník.

Malé změny a trpělivý přístup

Základem je však dělat změny postupně a podle principu PDCA jim dát určitý čas, aby se jejich vliv mohl projevit. Tzn. udělat jednu malou, na první pohled bezvýznamnou změnu v přístupu, zvyknout si na ni, případně ji dále vylepšovat a až pak přistoupit k dalšímu kroku.

Důležité tedy je, abyste tyto malé změny nedělali v rychlém sledu za sebou, ale pokaždé, když změna znamená dílčí úspěch, je potřeba ji zanalyzovat a udělat z ní rutinu. Zpětná vazba a testování jsou zkrátka důležité stejně, jako když stavíte novou strategii. Když se tato změna stane součástí původní strategie, můžete přistoupit k další malé změně, která může systém, resp. strategii opět posunout tím správným směrem. Chce to tedy velkou dávku trpělivosti, která se ale v konečném důsledku pozitivně promítne do výsledků.

Někdy například stačí, když nebudete vstupovat do pozice hned, jak se objeví signál, ale počkáte si na první swing, který vám pak umožní buďto vstoupit na lepší ceně, nebo nastavit výhodnější SL s příznivějším RRR. Zároveň to mohou být dva kroky, když nejprve zkusíte vstupovat ne lepší ceně a až když se tato metoda uplatní, můžete přistoupit k zadávání těsnějších Stop Lossů.

Neustálý proces

Je potřeba mít na paměti, že metoda Kaizen je kontinuální proces, takže tyto změny lze dělat neustále. Zároveň musíte počítat s tím, že ne vždy to půjde podle vašich představ, protože změna, i když velmi malá, nemusí vždy vést ke zlepšení výsledků. Určitá míra sebereflexe a pochopení svých slabých a silných stránek však také může pomoci k tomu, aby byl vliv změn, k nimž budete postupně přistupovat, co možná nejvíce pozitivní. Výhodou tohoto kontinuálního procesu je v konečném důsledku také lepší přizpůsobování se změnám tržních podmínek, což opět vede k omezení potenciálních ztrát a vylepšování dlouhodobé ziskovosti. Obchodujete bezpečně!

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.