Các đối tác

Với tư cách là công ty cung cấp vốn giao dịch hàng đầu, chúng tôi luôn cố gắng nâng cao nhận thức về giao dịch trực tuyến và hỗ trợ các nhà giao dịch trên con đường tiến tới thành công. Vì lý do này, chúng tôi đã làm việc với các đối tác, những người có vai trò đào tạo các nhà giao dịch hoặc cung cấp các dịch vụ hữu ích khác. Trên trang web này, bạn sẽ tìm thấy danh sách các đối tác của chúng tôi và các khoản chiết khấu cho tất cả các nhà giao dịch FTMO.