Základy analýzy Order Flow

V tomto článku se dozvíte, čím se zabývá analýza Order Flow, k čemu je dobrá a jaké nástroje se pro tento druh analýzy používají. Analýza Order Flow neboli analýza toku příkazů se zabývá fungováním a účelem trhu na té nejfundamentálnější úrovni, tedy analýzou jednotlivých objednávek, které se účastní obchodování. Někteří úspěšní intradenní obchodníci jsou toho názoru, že pro konzistentně profitabilní intradenní obchodování, především tzv. skalpování, je znalost analýzy Order Flow kritická. Na druhou stranu, tento druh analýzy se řadí mezi nejnáročnější vzhledem k tomu, že je z velké části založen na zkušenostech a citu obchodníka. K analýze se používají rozličné nástroje, které bývají k dispozici v základních softwarových sadách.  Najdeme je však jen tam, kde je co analyzovat, což není případ např. Metatraderu, který je uzpůsoben pro obchodování takzvaných CFD derivátů, kde data o objednávkách zpravidla nejsou k dispozici (ačkoli v Metatraderu 5 modul hloubky trhu již najdeme). Níže si představíme ty nejpoužívanější. Předmětem analýzy jsou jak objednávky vstupující v reálném čase do trhu, tak přítomné čekající limitní objednávky, ale také objednávky, které se zobchodovaly v minulosti. Pokud se ztrácíte v typech objednávek a cen, doporučujeme si před pokračováním přečíst tento článek.

Depth of Market

Depth of Market, zkráceně DoM, česky hloubka trhu, je prostý přehled aktuálního množství čekajících limitních pokynů na jednotlivých cenách v okolí aktuální ceny. Rozhraní základního modulu zobrazujícího hloubku trhu v programu NinjaTrader ukazuje obrázek: Ninja DoM Množství čekajících nákupních objednávek je zobrazeno ve sloupci Buy, množství čekajících prodejních objednávek ve sloupci Sell. Z přehledu tak poznáme, že např. na ceně 2092,5 čeká 458 kontraktů na nákup nebo že na ceně 2094 je 611 kontraktů připravených k prodeji. Jediné, co nevíme, je to, kolik obchodníků se za těmito kontrakty skrývá. Může to být jeden jediný s tak velikou objednávkou a nebo třeba stovky obchodníků s malými objednávkami.

Time&Sales

Nástroj Time&Sales naproti tomu v reálném čase zobrazuje příchozí Market objednávky do trhu s jejími třemi charakteristikami – čas, cena a objem jako počet kontraktů. V případě modulu Time&Sales v programu NinjaTrader jsou modře označeny objednávky za cenu Bid, zeleně za cenu Ask. V hlavičce nástroje najdeme informace o aktuálních cenách a příslušném množství limitních příkazů stejně jako celkový objem transakcí aktuální seance. Ninja TS

Footprint grafy

Pro analýzu Order Flow se také hojně využívají tzv. footprint grafy, které graficky zaznamenávají v minulosti uskutečněné transakce na jednotlivých cenách. Footprint grafy jsou buďto zabudované v obchodních platformách, nebo jsou dostupné k importu jako indikátory. Obchodník má možnost přepínat mezi různými módy footprint grafů a přidávat/odebírat jednotlivé prvky grafu. Na obrázku je pětiminutový graf futures na EUR/USD, kde jednotlivá čísla v cenovém grafu odpovídají počtu kontraktů za cenu Bid x Ask.

Footprint chartKumulativní delta

Kumulativní delta je grafická interpretace rozdílu mezi kontrakty spárovanými za cenu Ask a Bid. Takto se používá jako doplňkový oscilátor k hlavnímu grafu, čímž slouží pro hledání tzv. divergencí. Divergence je v tomto případě stav, kdy cena vykazuje růst, kdežto kumulativní delta neroste nebo dokonce klesá. To znamená, že přestože cena roste, do trhu vstupuje stejné nebo vyšší množství prodejních objednávek Market nežli nákupních. To značí určitou nerovnováhu na trhu a možnou změnu trendu. Platí to samozřejmě i naopak. Delta divergence [1] např. BELLAFIORE, Mike. 2010.One good trade: inside the highly competitive world of proprietary trading. Hoboken, N.J.: Wiley, xii, 355 p. ISBN 04-705-2940-7, s. 191

[php snippet=191]