Typy cen a objednávek na trhu

Ceny na trhu

Jako tradeři byste měli vědět, že tvůrci trhu vždy kotují dvě ceny – cenu Bid a Ask neboli cenu poptávky a nabídky. Říká se tomu dvoucestná kotace. Dělají to proto, aby z toho, že tvoří trh, něco měli. Vysvětlíme si, jak to funguje.

  • Cena Bid, také cena poptávky, je vždy nižší cena. Za tuto cenu může obchodník kdykoliv prodat příkazem Market nebo vyjádřit ochotu zde nakoupit čekajícím příkazem Buy Limit.
  • Cena Ask nebo Offer, je cenou nabídky. Jde vždy o vyšší cenu. Za tuto cenu může obchodník kdykoliv nakoupit příkazem Market nebo vyjádřit ochotu prodat čekajícím příkazem Sell Limit.
  • Rozdíl mezi těmito cenami se nazývá Spread a definuje tak vlastně velikost odměny brokerovi za zobchodování pozice na konkrétním trhu. Pokud totiž jeden obchodník nakoupí za Ask a současně jiný obchodník prodá za Bid (tedy vždy za horší z těchto cen), broker na tom vydělá právě velikost rozdílu mezi těmito dvěma cenami.

Typy tržních objednávek

Z tržního hlediska existují 2 typy objednávek – Market a Limit, které se dělí na prodejní a nákupní: Buy Limit – Příkazem Buy Limit obchodník umístí do trhu čekající nákupní objednávku. Tím dá najevo cenu, za kterou je ochoten nakoupit. Touto cenou může být aktuální cena Bid nebo nižší. Objednávky Buy Limit jsou párovány s příchozími objednávkami Sell Market dle principu FIFO (First In First Out, volně přeloženo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“). Obchodník musí vyčkat, až se na dané ceně najde dostatečný počet prodejců, kteří prodávají za cenu Market. Příkazy Buy Limit se vždy obchodují za cenu Bid. Sell Limit – Příkazem Sell Limit obchodník analogicky zvolí cenu, za kterou chce prodat. Může to být aktuální Ask nebo vyšší. Objednávky Sell Limit jsou párovány s příchozími objednávkami Buy Market rovněž dle principu FIFO. Příkazy Sell Limit se vždy obchodují za cenu Ask. Buy Market – Příkaz Buy Market obchodník využije, pokud chce nakoupit okamžitě za nejlepší dostupnou cenu. Příkazy Buy Market se vždy obchodují za cenu Ask proti čekajícím pokynům Sell Limit. Pokud je na dané ceně nedostatek čekajících objednávek Sell Limit, využijí se příkazy na vyšších cenách, čímž dojde ke zvýšení ceny. Sell Market – Příkaz Sell Market obchodník využije, pokud chce prodat okamžitě za nejlepší dostupnou cenu. Příkazy Sell Market se vždy obchodují za cenu Bid proti čekajícím pokynům Buy Limit. Analogicky platí, že pokud objednávku Market nestačí pokrýt množství kontraktů objednávek Buy Limit, cena musí klesnout. Sečteno a podtrženo, příkazem Limit má obchodník jistotu, že dostane cenu, kterou chce, ale nemá jistotu, že se pro jeho objednávku najde protistrana. Příkazem Market pak má jistotu okamžitého vyplnění, ale není jisté, za jakou cenu.

[php snippet=191]