Triangular moving average + Center of Gravity/ RSI

Indikátor TMA + CG je technický indikátor kanálu, podobný ostatním algoritmům klouzavých průměrů.

Linie tohoto nástroje, navrstvené do cenového grafu, tvoří kanál, v jehož rozsahu se pracuje s obchodovaným instrumentem.

Poloha ceny vzhledem k hranicím a centrálnímu MA umožňuje s vysokou pravděpodobnost předpovědět její chování v budoucnosti.

Důležitým rysem tohoto indikátoru kanálu je, že k odhadování pravděpodobnosti používá dvojitě vyhlazené klouzavé průměry.

Tento indikátor se objevil na trhu poměrně nedávno, brzy získal popularitu a objevila se řada jeho modifikací.

Jedna z dostupných verzí indikátoru, kterou se dnes zabýváme, kombinuje vlastnosti centrovaného kanálu TMA s možnostmi RSI oscilátoru.

Tato nová kombinace se ukazuje být úspěšná, protože umožňuje souběžně:

  • Vyhodnotit pravděpodobnost změny směru trendu ve směru růstu nebo poklesu
  • Zachytit překoupenou nebo přeprodanou úroveň obchodovaného aktiva

Jaká je praktická výhoda práce s TMA?

Hlavní klouzavý průměr ukazuje směr trendu. Dvojice hraničních linek pak slouží jako ukazatele volatility obchodovaného aktiva a zároveň definují úroveň podpory a rezistence.

Změna směru kanálu pak může být vykládána jako signál přeprodaného nebo překoupeného aktiva, kde tedy TMA rovněž plní funkci zmiňovaného RSI oscilátoru.

Obchodování s indikátorem TMA + CG

Jak můžeme pozorovat na grafu dole, vždy když cena protne dolní hraniční linku a následně se vrátí zpět do kanálu, můžeme to vykládat jako reverzní signál k nákupu.

Když cena naopak protne horní hraniční linku a následně se vrátí zpět do kanálu, můžeme to vykládat jako reverzní signál k prodeji.

Jedna z možných metodologií obchodování:

1) Úroveň TP 1 je střední linka, úroveň TP 2 je protější hraniční linka.

2) Je-li dosažena úroveň TP1, posune se SL na breakeven

3) Je-li dosažena úroveň TP2 a chceme dále držet pozici, posuneme SL -> TP1

Při nastavení indikátoru lze měnit šířku pásma úpravou parametru „HalfLength“.

Hodnota pro akciový index Dax je 21, standardní nastavení pro měnové páry pak 56. (Hodnoty převzaty)

Doporučujeme testovat tyto hodnoty pro konkrétní instrument a časový rámec a dle zkušeností je upravovat.

Stáhněte si tuto verzi indikátoru (TMA + CG mladen.mq4 ) pro platformu MT4 zde.