Trading pomocí Heiken Ashi

Vzhledem k tomu, že na webinář pořádaný v půlce února jsme dostali velice pozitivní zpětnou vazbu, za což vám všem děkujeme, rozhodli jsme se připravit i tento článek. Je to takové drobné shrnutí zmíněného webináře. Můžete se tak jednoduše vrátit k názorným příkladům. Pokud jste webinář neviděli, určitě si nezapomeňte pustit i video. 

13.2. 2020 jsme pro naše klienty uspořádali on-line webinář na téma „Trading pomocí Heiken Ashi“. (Záznam webináře najdete zde.) V úvodní teoretické části byl popsán algoritmus výpočtu a vizuální rozdíl mezi tradičními japonskými svíčkami a Heiken Ashi. V další části jsme se věnovali hlavnímu tématu prezentace, a to praktickému využití tohoto nástroje při vlastním obchodování a uvedli četné příklady z platformy.

Co se tedy skrývá za tímto nástrojem s exoticky znějícím názvem?

Heiken Ashi je indikátor trendu, jehož název pochází z japonštiny a znamená v překladu „střední svíčka“. Jedná se o určitou variantu všeobecně používaných japonských svíček, která je však kalkulována podle určitého průměrovacího algoritmu a lze ji tedy účinně použít pro vizualizaci intenzity trendu.
Algoritmus výpočtu Heiken Ashi vychází ze 4 proměnných japonských svíček:

nejvyšší cena / nejnižší cena / otevírací cena / zavírací cena

Vzorec pro výpočet je pak následující:

Heiken Ashi zavírací cena (HA closing) = (otevírací cena + nejvyšší cena + nejnižší cena + zavírací cena) / 4
Heiken Ashi otevírací cena (HA opening) = (HA otevírací cena předchozí svíčky + HA zavírací cena předchozí svíčky) / 2
Heiken Ashi nejvyšší cena: HA high = maximum (nejvyšší ceny, HA otevírací ceny, HA zavírací ceny)
Heiken Ashi nejnižší cena: HA Low = minimum (nejnižší ceny, otevírací a zavírací ceny)

Vizuální srovnání 

Zobrazení Heiken Ashi vyhlazuje pomocí průměrování po sobě jdoucích cen krátkodobé a nepodstatné korekce v trendu a poskytuje tak jednodušší pohled na vývoj ceny a lepší orientaci v grafu. Grafické zobrazení se od běžného liší především v tom, že otevírací cena nové svíčky nezačíná tam, kde končí zavírací cena svíčky předchozí.

Výhody Heiken Ashi v bodech

  • Průměrování po sobě jdoucích cen
  • Vyhlazení krátkodobé a nepodstatné korekce v trendu
  • Jednodušší pohled na cenový vývoj
  • Snazší orientaci v grafu
  • Fungují jako tzv. grafický filtr

Přímé obchodování s Heiken Ashi
Tento indikátor lze využít přímo, jako zdroj signálů ke vstupu do trhu. Obecně lze říci, že trend je stanoven, pokud se na aktuálních svíčkách nevyskytují knoty. Pokud tedy na rostoucích svíčkách chybí spodní knoty, jedná se o up-trend, naopak pokud u klesajících svíček chybí horní knoty, evidujeme down-trend.

Obchodování s pomocí speciálního indikátoru Xandra Heiken Ashi
Další možné využití svíček Heiken Ashi je varianta pouhého zobrazení trendu v nadřazeném časovém rámci, pro vstupy do obchodů nám pak slouží Price Action nebo nějaký další zdroj.

Pro tento účel použijeme speciální indikátor Xandra Heiken Ashi, u něhož lze zobrazení trendu nastavit buď ve formátu svíček anebo linie, která mění barvu dle směru pohybu ceny.

Nastavení zobrazení svíčka/linie provedeme změnou parametru ShowOpenLineOnly:

Následným nastavením přiřadíme parametr časového zobrazení indikátoru k aktuálnímu časovému rámci grafu. Příklad TimeFrameOnM1=5 znamená, že na grafu v M1 se nám zobrazí indikátor v M5. Vyšší časový rámec indikátoru nám signalizuje trend, přičemž eliminuje krátkodobé korekce a tím nám umožní setrvat v obchodech až do změny trendu, která je pak signalizována změnou barvy linie a šipkou ve směru změny.

Příklady obchodů:

Zde uvádíme několik příkladů, kde bychom pro vstup použili jednoduché metody Price Action, tedy např. Engulfing bar, atd

Indikátor funguje na jakémkoliv časovém rámci, zde příklad na USDJPY 1H.

Indikátor lze kombinovat s libovolným dalším nástrojem pro potvrzení – zde jednoduchý příklad kombinace s MA10 / MA 169 kde křížení klouzavých průměrů a následná poloha ceny vůči MA potvrzuje signál indikátoru.

Indikátor Xandra Heiken Ashi je vhodným doplňkem každé šablony na platformě MT4 a skvěle a přehledně zobrazí aktuální trend v libovolném obchodní strategie. Neváhejte ho vyzkoušet a stáhněte si ho ve své klientské sekci.