Plán navyšování obchodního účtu

Získání FTMO Accountu neznamená, že spolupráce mezi obchodníkem a naším projektem se nebude dále vyvíjet. Právě naopak. Na této stránce uvidíte, jakým principem dochází k navyšování obchodního účtu. Větší účet umožní obchodníkovi obchodovat vyšší pozice, podstupovat vyšší riziko a dosahovat vyšších profitů. Nezapomínejte, náš projekt má stejný cíl jako vy. Je však třeba si uvědomit, že obchodníci mohou zažít období, kdy nebudou dosahovat žádných zisků. Obchodování je obecně rizikové a FTMO neslibuje vysoké výnosy. FTMO Account je simulovaný demo účet se skutečnými tržními kotacemi od poskytovatelů likvidity. Obchody kopírujeme podle vlastního uvážení pomocí agregovaných příkazů díky našemu vlastnímu algoritmu řízení rizik. Toto řešení je administrativně mnohem jednodušší a dává naší společnosti svobodu aktivně řídit riziko na vybraných trzích.

Pravidla obchodování

  • Maximální denní ztráta
  • Maximální ztráta

Normal

  • 5 % počáteční velikosti účtu
  • 10 % počáteční velikosti účtu

Hlavní body Plánu navyšování obchodního účtu

  • Vylepšené rozdělení zisku na 90 %
  • Konzervativně nastavená pravidla
  • Velký prostor pro navyšování účtu až do výše 2 milionů dolarů na tradera
  • Průběžné navyšování účtu při plnění kritérií
  • Pravidla obchodování se nemění

Navyšování obchodního účtu probíhá ve čtyřměsíčních cyklech. Pro navýšení účtu musí obchodník vygenerovat alespoň 10 % čistého zisku ve čtyřech po sobě jdoucích měsíčních cyklech (tj. v průměru alespoň 2,5 % čistého zisku měsíčně). Současně musí obchodník provést alespoň 2 výplaty během 4 měsíců. Je důležité, aby zůstatek na účtu obchodníka byl v době navýšení vyšší než počáteční zůstatek na účtu (v zisku).

Podmínky jsou automaticky vyhodnocovány a změny a požadavky se našim FTMO Traderům přehledně zobrazují s každým rozdělením zisku. Pokud splňujete požadavky, stačí během zpracování výplaty potvrdit, že si přejete, aby byl váš účet navýšen, a my vám automaticky přidělíme navýšený FTMO Account pro následující obchodní období.

Spolu s tím se odpovídajícím způsobem změní základ pro výpočet limitů ztrát, ale procentuální limity ztrát se nemění (zůstává maximální denní ztráta 5 % / maximální ztráta 10 % z počátečního zůstatku účtu po navýšení účtu). Po dalších 4 měsících, pokud obchodník splní podmínky navýšení obchodního účtu, spolu se zrealizovanými 2 výplatami získá nárok na další navýšení účtu o 25 % počátečního zůstatku na FTMO Accountu. Limit pro navýšení účtu je 40 000 000 CZK na obchodníka.

Obchodníkům, kteří splňují podmínky pro navyšování obchodního účtu, bude upraven výplatní poměr na 90 %. Tato výhoda platí pro účty, které nově splnily podmínky navyšování obchodního účtu, nikoliv pro účty, které byly sloučeny s účty splňujícími podmínky navyšování účtu. Pokud si přejete sloučit účet nesplňující podmínky navyšování účtu s účtem, který podmínky Plánu navyšování obchodního účtu splňuje, výplatní poměr se změní na 80%.

Následující tabulka ukazuje ideální případ, jak by se mohl obchodníkův účet a risk parametry vyvíjet, pokud by uspěl v FTMO Challenge na 8 000 000 CZK s normálními risk parametry a plnil by podmínky pro navyšování obchodního účtu:

How to grow your trading account

Měna:
usd
gbp
eur
czk
cad
aud
chf
Elapsed Time Initial Balance Maximální denní ztráta Maximální ztráta
0 months $400,000 $20,000 $40,000
4 months $500,000 $25,000 $50,000
8 months $600,000 $30,000 $60,000
12 months $700,000 $35,000 $70,000
16 months $800,000 $40,000 $80,000

Jak je vidět, již po roce a čtvrt bude mít obchodník k dispozici dvojnásobnou velikost účtu a dvojnásobné limity ztrát (to platí pro jakoukoliv výchozí velikost účtu). Věříme, že tato služba bude obchodníky motivovat ke konzistentním výsledkům a dlouhodobé loajalitě.

Poznejte svůj potenciál
a staňte se FTMO Traderem