Musím uzavřít všechny pozice před vyhlašováním zakázaného fundamentu?

Search Knowledge Base by Keyword

Musím uzavřít všechny pozice před vyhlašováním zakázaného fundamentu?

  • FAQ
  • Pravidla
  • Musím uzavřít všechny pozice před vyhlašováním zakázaného fundamentu?
Zpět

Není to nezbytné. Nemusíte zavírat pozice před vyhlašováním zakázaných fundamentů. Můžete je nechat i nadále otevřené, ale musíte zabezpečit, aby během ochranného limitu 2 min. před – 2 min. po vyhlašování, nedošlo k realizaci žádného pokynu. Nesmí dojít k otevření nových pozic a ani uzavření těch stávajcích. Způsob realizace pokynu nehraje roli. Uzavření nesmí být ani pomocí SL, TP, BE, jelikož i v takovém případě se jedná o uzavření pozice.

Pokud tedy chcete se svou pozicí manipulovat je potřeba počkat na vypršení ochránného pásma 2 min. před – 2 min. po vyhlašování.

Toto omezení se týká pouze obchodníků, kteří prošli ověřovacím procesem a mají přístup k FTMO Account.

Zpět